Wielki Post 2019

W okresie Wielkiego Postu, który jest czasem pokuty i nawrócenia, Kościół, przypominając słowa Jezusa, proponuje trzy drogi przybliżania się do Boga: post, jałmużnę i modlitwę.

Liturgia tego okresu jest dość wyciszona. Dominującym kolorem szat liturgicznych jest fiolet. Z obrzędów Mszy świętej znika uroczysty hymn „Chwała na wysokości Bogu” oraz radosna aklamacja „Alleluja” śpiewana przed odczytaniem fragmentu Ewangelii (zastępuje ją aklamacja „Chwała Tobie, Królu wieków” albo „Chwała Tobie, Słowo Boże”). Zakazane jest przyozdabianie ołtarza kwiatami, zaś gra na instrumentach muzycznych dozwolona jest tylko w celu podtrzymania śpiewu. W okresie Wielkiego Postu zabroniony jest udział w zabawach. Organizuje się także zwykle kilkudniowe rekolekcje, które mają pomóc w dobrym przeżyciu tego czasu. Tradycyjnie w kościołach odbywają się nabożeństwa: Droga Krzyżowa oraz Gorzkie Żale.

Poniżej znajdziecie informacje na temat nabożeństw odbywających się w naszej gminie.

Parafia pw. św. Katarzyny we Wronkach

Gorzkie Żale – niedziela godz. 15:00

Droga Krzyżowa – piątek godz. 8:30, 17:00 (dla dzieci), 19:00 (dla młodzieży)

Klasztor oo. Franciszkanów we Wronkach

Gorzkie Żale – niedziela godz. 16:00 – kazania pasyjne głosi brat Ksawery OFM

Droga Krzyżowa – piątek godz. 6.30 i 18:00

Parafia pw. św. Urszuli we Wronkach

Gorzkie Żale – niedziela godz. 15:00 – kazania pasyjne głosi brat January OFM

Droga Krzyżowa – piątek godz. 17:00 (dla dzieci), 18:00

Parafia pw. św. Krzyża i św. Mikołaja w Biezdrowie

Gorzkie Żale – niedziela godz. 15:00 – kazania pasyjne głosi ks. Leszek Marciniak

Droga Krzyżowa – piątek godz. 16:00 (dla dzieci), 18:00, czwartek godz. 17:00 w Wartosławiu

Parafia pw. Chrystusa Króla w Chojnie

Gorzkie Żale – niedziela godz. 14:00 – kazania pasyjne głosi ks. Leszek Marciniak

Droga Krzyżowa – piątek godz. 16:30

Wstęp pochodzi ze strony brewiarz.pl, a informacje o nabożeństwach ze stron parafii naszej gminy.