Pożar, pobicie i dostarczenie przesyłki z substancją silnie drażniącą – ćwiczenia w Zakładzie Karnym

Dźwięk syren alarmowych i pędzące ulicami miasta w kierunku wronieckiego więzienia pojazdy policji i straży pożarnej budziły niepokój. W Zakładzie Karnym we Wronkach doszło bowiem do splotu kilku dramatycznych zdarzeń.

Wszystko zaczęło się od pożaru w wyniku samozapłonu w pomieszczeniu agregatu prądotwórczego. W pomieszczeniach przyległych do miejsca zagrożenia znajduje się budynek administracji, gdzie mieści się brama główna Zakładu, pomieszczenia biura przepustek, w których może znajdować się około dwudziestu osób, a także pomieszczenie, w którym przebywa pięć psów pełniących służbę we wronieckim więzieniu. Działania straży pożarnej musiały więc zapewnić bezpieczeństwo ludzi i zwierząt.

Kiedy pożar był już opanowany, trzech osadzonych przebywających na polu spacerowym wdaje się w bójkę. Jeden z osadzonych doznał złamania nogi, pozostali zachowują się agresywnie. Skierowani na miejsce negocjatorzy podejmują próbę rozwiązania sytuacji kryzysowej. Negocjacje kończą się niepowodzeniem, zatem wobec odmowy wykonania polecenia opuszczenia pola spacerowego, następuje siłowe rozwiązanie zagrożenia.Na tym jednak nie koniec – wychowawca oddziału podczas nadzorowania korespondencji kierowanej do osadzonych, po otwarciu jednego z listów poczuł silnie drażniący zapach powodujący łzawienie i wymioty. Wezwano specjalistyczną jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej. O wystąpieniu zagrożenia bezpieczeństwa i konieczności ewakuacji osadzonych powiadomiono też Policję. Udzielono również pomocy medycznej poszkodowanemu wychowawcy a przesyłkę z nieznaną substancją zabezpieczono do badań.

Wydawało się, że limit dramatycznych zdarzeń został wyczerpany. Niestety chwilę później dochodzi do kolejnego incydentu. Okazuje się bowiem, że na pas ochronny wokół pawilonu mieszkalnego weszła osoba nieuprawniona. Następuje wstrzymanie ruchu w pawilonie mieszkalnym, wejście na pas funkcjonariuszy i szybkie obezwładnienie znajdującego się tam osadzonego.

Na szczęście to tylko ćwiczenia. Celem tych, które miały miejsce 28 września w Zakładzie Karnym we Wronkach, było doskonalenie decyzyjności w sytuacjach kryzysowych oraz optymalizowanie współdziałania jednostki z innymi służbami w zakresie likwidacji mogących wystąpić zagrożeń bezpieczeństwa zakładu karnego. Scenariusz ćwiczeń zakładał wystąpienie kilku zagrożeń: pożaru, bójki między osadzonymi, dostarczenia do zakładu przesyłki z substancja silnie drażniącą oraz wejścia na pas ochronny osoby nieuprawnionej.

Przeprowadzone ćwiczenia pozwoliły sprawdzić w praktyce stopień przygotowania funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Zakładu Karnego we Wronkach do reagowania w przypadku wystąpienia kilku zagrożeń jednocześnie. Poprzez udział w ćwiczeniach funkcjonariuszy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Policji ocenione zostało współdziałanie z formacjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa. Sprawdzono również system łączności oraz system przepływu informacji.

Zorganizowane w Zakładzie Karnym we Wronkach ćwiczenia wykazały duży profesjonalizm funkcjonariuszy i pracowników cywilnych jednostki organizacyjnej jak również potwierdziły doskonałe współdziałanie z jednostkami Policji oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.

via mjr Danuta Zielińska
fot Estera Bartkowiak-Cicha
ZK Wronki