Obwodnica bez zmian – nadal tylko na papierze

Burmistrz Mirosław Wieczór poinformował za pośrednictwem Facebooka, że Wojewoda Wielkopolski kolejny raz przedłużył termin wydania zgody na rozpoczęcie budowy obwodnicy.

W czerwcu liczono na to, że najpóźniej w sierpniu wykonawca obwodnicy będzie mógł wreszcie rozpocząć prace. Do wydanego przez Urząd Wojewódzki obwieszczenia można było wnosić zastrzeżenia do dnia 9 lipca. Od tego czasu w kwestii budowy obwodnicy nie doszło do planowanego przełomu.Nadal nie wydano stosownych pozwoleń i nie wiadomo też, kiedy takie decyzje zostaną podjęte. Stosowne zapytanie wysłaliśmy do Urzędu Wojewódzkiego, oczekujemy na odpowiedź. To kolejne zmiana terminu możliwego rozpoczęcia prac. W marcu informowaliśmy, że roboty mogą rozpocząć się w maju. Mamy już sierpień i wątpliwe, aby maszyny wjechały na plac budowy jeszcze w tym miesiącu. A czas ucieka.

Podzielona na dwie części inwestycja kosztować będzie odpowiednio: pierwsza 24.487.587,00 złotych brutto, a druga 24.643.942,00 złotych brutto. Budowa ma się zakończyć najpóźniej w 2019 roku.