Nadajnik Play – piłeczka po stronie Gminy

Użytkownicy sieci Play we Wronkach codziennie borykają się z problemem słabego zasięgu w urządzeniach na terenie Wronek. Korporacja poczyniła już kroki, aby móc zainstalować nowy nadajnik.

Od czasu zdemontowania anten sieci Play na kominie po starej „mączkarni”, użytkownicy tej sieci borykają się ze sporym problemem. Codzienna komunikacja jest utrudniona, wiadomości i połączenia nie docierają. Właściciel sieci, firma P4 podjęła już działania, aby zasięg we Wronkach był ponownie zadowalający.Przedstawiciel spółki poinformował portal mojeWronki.pl, że trwają działania nad pozyskaniem nowej lokalizacji dla nadajnika, obecnie w grę wchodzą dwa takie miejsca.

Mamy dwie lokalizacje, w których równocześnie prowadzimy proces – w obu napotykamy na poważne problemy przeciągające i tak skomplikowany proces inwestycyjny. W jednym przypadku gmina oczekuje, w naszej opinii, ponadnormatywnego uzupełnienia wniosku.informuje doradca zarządu Witold Tomaszewski

W drugim przypadku, sprawa inwestycji została zaskarżona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W tym przypadku wniosek złożyła strona społeczna, czyli sąsiedzi potencjalnej lokalizacji nadajnika.

Poprosiliśmy Urząd Miasta i Gminy Wronki o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

W 2017 r. wydaliśmy decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play na terenie Osiedla Na Górce. Od decyzji odwołanie wnieśli mieszkańcy i sprawa rozpatrywana jest obecnie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Analogiczny wniosek został złożony w tym roku i dotyczył budowy stacji na Osiedlu Zamość. Procedura została zawieszona ze względu na trwające prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Również dla terenu Osiedla Na Górce wywołany został miejscowy plan zagospodarowania.podaje Tobiasz Chożalski z wronieckiego ratusza

fot. Pixabay