Kto krzywdzi zwierzęta w naszym mieście?

Ustawa o ochronie zwierząt stanowi, że „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.”

O potrzebie odpowiedniego traktowania zwierząt mówi się wiele. Tak samo wiele mówi się o przypadkach znęcania, maltretowania i okrucieństwa wobec zwierząt. Pomimo zaostrzenia kar i konsekwencji, jak również poszerzania świadomości ludzi o odpowiednim traktowaniu zwierząt, w mediach o bestialskim traktowaniu zwierząt dowiedzieć się można codziennie.

Kilka dni temu odezwał się do nas Czytelnik, który poinformował nas o bezdusznym i barbarzyńskim traktowaniu zwierząt na terenie naszej gminy:

Cześć, chciałbym ostrzec was przed niebezpiecznym człowiekiem, który łapie i znęca się nad kotami. Jeden z moich kotów po 5 dobach nieobecności wrócił w fatalnym stanie: był wychudzony, wygłodniały, miał poszarpaną sierść, z tyłu został pomalowany na zielono, podejrzewam, że to był spray. Na pyszczku widać braki w futrze (tak jak na nosie, widoczne na zdjęciu) był strasznie cuchnący.
Opisany wyżej przypadek, nie był pierwszym tego typu, jakiego doświadczył: Miesiąc temu po 4 dobach nieobecności wrócił do nas mój inny kot. Cuchnął tak samo jak ten teraz, również był wychudzony, ale nie miał śladów sprayu, przez co myśleliśmy, że miał on nieszczęśliwy wypadek.

Przez humanitarne traktowanie zwierząt, rozumie się traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę. Zatem człowiek, który decyduje się na opiekę nad zwierzęciem, musi zadbać o to, aby było bezpieczne i miało zapewnione wszystkie potrzeby wpływające na jak najlepszy stan psychiczny i fizyczny. Te same wymagania dotyczą osoby, które napotkają na swojej drodze obce im zwierzę.

Przede wszystkim ludzie muszą sobie uświadomić, że zwierzęcia się nie posiada. Nie ma się nad nim władzy. Zwierzę czuje, rozumie i należy mu się szacunek. Nie jest rzeczą, którą jednego dnia się „ma”, a drugiego wyrzuca lub sprawia się ból. Jedną z podstaw polskiego prawa jest to, że każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania. Co oznacza, że człowiek musi kierować się dobrem zwierzęcia, poszanowaniem jego praw, godności, uczuć oraz nie wyrządzaniu mu krzywdy.

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny, jasno określają konsekwencję niewłaściwego traktowania zwierząt:
– kara za zabijanie zwierząt i znęcanie się nad nimi wynosi do 3 lata pozbawienia wolności, a w przypadku dokonania tego ze szczególnym okrucieństwem od 3 miesięcy do 5 lat;
– w przypadku skazania za przestępstwa przeciwko zwierzętom (zabijanie, znęcanie się, w tym ze szczególnym okrucieństwem), wprowadza obowiązek orzeczenia przez sąd nawiązki w wysokości od 1000 do 100 000 zł na wskazany cel związany z ochroną zwierząt;
– sąd może orzec wobec sprawcy zakaz (od roku do lat 15) posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt; w przypadku popełnienia przestępstwa ze szczególnym okrucieństwem orzeczenie zakazu posiadania zwierząt będzie nieuchronne dla sprawcy;
– umożliwia sądowi orzeczenie zakazu (od roku do lat 15) wykonywania wszelkich lub określonych zawodów lub działalności, które mają związek ze zwierzętami.
Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, w tym między innymi:
– umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia;
– złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt
– utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania;
– porzucanie zwierzęcia;
– organizowanie walk zwierząt;
– znakowanie zwierząt stałocieplnych przez wypalanie lub wymrażanie;
– używanie do pracy albo w celach sportowych lub rozrywkowych zwierząt chorych, a także zbyt młodych lub starych oraz zmuszanie ich do czynności, których wykonywanie może spowodować ból;
– bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urządzenia obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach kończyn;
– przeciążanie zwierząt pociągowych i jucznych ładunkami w oczywisty sposób nieodpowiadającymi ich sile i kondycji lub stanowi dróg lub zmuszanie takich zwierząt do zbyt szybkiego biegu;

Nie bądź obojętny, reaguj!
Jednym z najcenniejszych darów, jakie człowiek może otrzymać od zwierzęcia jest zaufanie. Zaufanie  dotyczące tego, że będzie bezpieczne i szanowane. Dlatego nie wyrządzaj mu krzywdy, a jeśli jesteś świadkiem złego traktowania zwierząt reaguj i poinformuj odpowiednie służby:

Policja – nr tel. 997 lub tel. 61 29 31 330
Straż Miejska – nr tel. 986 lub 67 25 45 326

Bądźmy jednak świadomi, że zły wygląd zewnętrzny zwierzęcia może być spowodowany przez chorobę lub jego wiek, a właściciel prowadzi odpowiednie działania opiekuńcze. Jednak warto jest zainteresować się każdym niepokojącym objawem.

Pamiętajmy również, że prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę możliwości, do zapewnienia mu stosownej pomocy lub zawiadomienia odpowiednich służb. Jeśli na przykład pies lub sarna odniosły w wyniku zderzenia obrażenia, bezwzględnym obowiązkiem kierowcy jest udzielenie mu pomocy – tak, jak w przypadku, kiedy ofiarą jest człowiek.