Puszcza Notecka pomaga działać lokalnie

Jeśli planujesz pozyskać dotację na rozwój swojej firmy lub chcesz uzyskać dotację nawet do 100 tysięcy złotych na otwarcie własnej działalności, możesz skorzystać z punktów doradczych LGD Puszcza Notecka.

Brakuje Wam pieniędzy na ciekawą inicjatywę? Jesteście zainteresowani pozyskaniem dotacji? Zapraszamy we wtorek do świetlicy na Zamościu o 17:00 i jutro o tej samej do biura Lokalnej Grupy Działania Puszcza Notecka w Międzychodzie.
Dotacje z Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pozyskać mogą grupy nieformalne, stowarzyszenia, możecie sfinansować Wasze inicjatywy. W Programie „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Program dedykowany mieszkańcom gmin: Wronki, Międzychód, Sieraków, Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Obrzycko gm.miejska i wiejska, Ostroróg.