Femina Projekt gościnnie w Holandii

Fundacja „Femina Project” od wielu lat prowadzi aktywną współpracę z holenderską fundacją Stichting Stedeband Beverwijk – Wronki. Wspólnie organizujemy wizyty studyjne, szkolenia i wyjazdy motywacyjne, we Wronkach i Beverwijk. Ich celem jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w opiece i organizacji czasu wolnego osób starszych.

W tym roku, w dniach od 7 – 12 marca, zaplanowaliśmy razem z przyjaciółmi z Holandii, kolejny wyjazd studyjny, tym razem uczestniczkami będą opiekunki świadczące usługi dla seniorów w funkcjonującym od stycznia 2017 r. Dziennym Domu Seniora we Wronkach. Na miejscu odbędzie się cykl spotkań i warsztatów, tak z samymi seniorami, jak i z osobami, które z nimi pracują. Uczestnicy wyjazdu na miejscu odwiedzą miejsca dziennego i stałego pobytu seniorów oraz zapoznają się z warunkami życia w nich panującymi, stosowanymi rozwiązaniami dotyczącymi m.in. zachowania dobrej kondycji w starszym wieku, rehabilitacji i sposobów spędzania, a także zagospodarowania wolnego czasu dla osób w podeszłym wieku.. Umiejętności i wiedza nabyta w trakcie wizyty z pewnością zaprocentują lepszą opieką na rzecz seniorów we Wronkach.

Podobnie jak Holandia, tak i Polska odczuwa skutki procesu starzenia się społeczeństwa. Jak wynika z badań ok. 25% społeczeństwa to osoby powyżej 60 roku życia. Dlatego jako Fundacja jesteśmy przekonani, że warto korzystać z inicjatyw, które pomogą nam rozwiązywać problemy, korzystając ze sprawdzonych doświadczeń. W Holandii wiele osób angażuje się, także wolontaryjnie, w szeroko rozumianą pomoc seniorom, stosując wiele bardzo innowacyjnych rozwiązań, dlatego jednym z celów wizyty jest też zapoznanie się z formami pracy wolontariuszy i rozwiązaniami stosowanymi w tym zakresie.

Femina Projekt