„Bezpieczni w służbie i pracy”- ZK Wronki

We wtorek, 6 lutego, na terenie Zakładu Karnego we Wronkach odbyło się szkolenie dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach.

Dnia 6 lutego Wroniecki Zakład Karny, we współpracy z Aresztem Śledczym w Szamotułach, zrealizował szkolenie w ramach ogólnopolskiej kampanii „Bezpieczni w służbie i w pracy”, na którym obecnych było szesnastu uczestników. Otwarcia szkolenia dokonał dyrektor Zakładu Karnego ppłk. Artur Koczerba.
Kampania ma na celu rozwinięcie umiejętności radzenia sobie z agresją zarówno werbalną jak i niewerbalną ze strony patentów.
Spotkanie składało się z dwóch części. Z części teoretycznej, podczas której uczestnicy zapoznawali się z prawnymi aspektami ochrony funkcjonariusza i zdobyli wiedzę na temat umiejętności prowadzenia rozmowy z trudnym klientem. Poza tymi nowymi wiadomościami, ta część zaprezentowała również techniki radzenia sobie z trudnymi emocjami, towarzyszącymi przy stresujących sytuacjach. Natomiast w części drugiej uczestnicy mieli sposobność nabycia praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także metod skutecznej obrony i ucieczki w razie napaści. Omówiono zasady organizacji bezpiecznego stanowiska pracy.

Funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej na co dzień spotykają się z trudnymi relacjami interpersonalnymi, dlatego też mogli podzielić się swoją wiedzą i praktycznymi umiejętnościami.
– Informuje kpt. Anna Spychała

Szkolenie zostało podsumowane pozytywnymi emocjami ze strony uczestników. Uczestnicy zauważyli przydatność zdobytej wiedzy przy codziennej pracy. Zajęcia wzbudziły ogromne zainteresowanie oraz chęć udziału w następnych tego typu spotkaniach.