Ponad milion dowodów osobistych traci ważność 1 stycznia

Od 1 stycznia 2018 roku upływa ważność  ok. 5 mln. dowodów osobistych, co wiąże się z wymianą dokumentów na nowe.

Dobrze wiemy, jak ważny jest dla nas dowód osobisty, bez niego nie jesteśmy w stanie załatwić wielu spraw, takich jak chociażby kredyt, czy nawet obsługa w banku, dzięki niemu możemy poruszać się między państwami Unii Europejskiej. W Polsce jego posiadanie jest obowiązkowe, a jego brak lub nieważność grozi karą do miesiąca ograniczenia wolności lub karą grzywny. Do dzisiaj o zmianę dowodu wciąż nie złożyło wniosków ponad 1 mln obywateli, sprawdź czy nie jesteś jednym z nich.

Upływ ważności dowodu osobistego nie stanowi jedynej okoliczności, w której naszym obowiązkiem jest jego wymiana na aktualny, musimy pamiętać, że ten obowiązek jest również wymagany w sytuacji:

  • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym jego identyfikację;
  • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego;
  • zmiany danych zawartych w dowodzie (np. nazwiska), z wyjątkiem zmiany nazwy organu, który wydał dowód oraz (jeśli ktoś posiada starszą wersję dowodu) miejsca zameldowania

W roku 2008 wymieniono ok. 5 mln starych książeczkowych dowodów na nowe plastikowe i właśnie w tym roku kończy się 10-letni okres ich ważności.
Już teraz upewnij się, że Twój dowód jest nadal aktualny, jeśli tak nie jest to jak najszybciej udaj się do urzędu, aby otrzymać nowy dowód, urzędy na wydanie dowodu mają 30 dni od złożenia wniosku. Zazwyczaj czas ten jest krótszy, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń urzędy mogą mieć problem z dotrzymaniem terminu.

Pojawiły się nowe przepisy z zakresu dowodów osobistych.

-Od 1 marca 2015 roku obowiązują nowe przepisy z zakresu dowodów osobistych, w których została zniesiona właściwość miejscowa dla złożenia wniosku o dowód. O wydanie dowodu osobistego można ubiegać się w dowolnym urzędzie miasta, gminy w Polsce. Ponadto wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć również w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu epuap.gov.pl. Przy składaniu wniosku w takiej formie, konieczne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Wielu obywateli nie wie o takich rozwiązaniach. Należy także przypomnieć, iż fotografia dołączana do wniosku o wydanie dowodu osobistego nie może być starsza niż 6 miesięcy, jest to fotografia biometryczna, analogiczna jak w paszportach.

-Ważną wskazówką dla osób, które w 2007 r. przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego, miały ukończony 65. rok życia i uzyskały dowód osobisty na czas nieokreślony jest to, że w ich przypadku nie występuje konieczność wymiany po 10 latach, czyli w 2017 r. (chyba, że posiadacz dowodu uzna, iż wizerunek twarzy znacznie się zmienił i chce takiej wymiany). Powyższa informacja może być cenna dla tych osób, które nie sprawdzają ważności swojego dowodu i zupełnie nieświadome składają wniosek w związku z upływem terminu ważności.czytamy na stronie bankier.pl