ZK Wronki z nowym dyrektorem

Zakład Karny we Wronkach ma nowego dyrektora, został nim związany od ponad 20 lat z jednostką ppłk. Artur Koczerba.

20 października w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej odbyła się uroczystość powołania dyrektora Zakładu Karnego we Wronkach.

Akt powołania nowemu dyrektorowi Zakładu Karnego we Wronkach ppłk. Arturowi Koczerbie wręczył Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Artur Dziadosz, w obecności Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu płk. Marcelego Sauermanna.
Artur Koczerba wstąpił do Służby Więziennej 7 sierpnia 1995 r. Karierę zawodową związał z Zakładem Karnym we Wronkach, gdzie pełnił kolejno służbę jako młodszy inspektor działu ewidencji, młodszy wychowawca, zastępca kierownika, a następnie kierownik działu kwatermistrzowskiego oraz – od 26 marca 2012 r. – zastępca dyrektora jednostki. 26 kwietnia 2009 r. uhonorowany srebrną odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej”.

via kpt. Jan Kurowski / www.sw.gov.pl