Gmina i powiat spotkają się w sądzie?

Wojenka przeniosła się w media społecznościowe a niedługo może trafić na ławy sądowe. Tymczasem czas ucieka…

Burmistrz Mirosław Wieczór nie może pogodzić się z przekazaniem przez powiat ulicy Mickiewicza na rzecz gminy.
Według włodarza Wronek podczas obdarowywania samorządów drogami mogło dojść do naruszenia prawa.

Dwa pierwsze akapity dotyczą wydarzeń z marca i sierpnia. Sytuacja obecna omawiana jest od akapitu „Sąd sądem…”
Geneza problemu
W marcu Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich zdegradował DW149 do kategorii drogi powiatowej i przekazał ją starostwom w Szamotułach i Czarnkowie. Dawna droga wojewódzka 149 o długości niecałych 17 km przebiegała przez Jasionnę, Rzecin, Mokrz i Chojno-Błota. Aby nie obarczać powiatu zbyt dużą ilością dróg pod ich jurysdykcją, Szamotuły otrzymały zgodę od województwa na przekazanie dróg o proporcjonalnej długości gminom.

Władze powiatu zdecydowały o tym, że przekażą drogi gminom Duszniki, Pniewy i Wronki. Najhojniej obdarowaną gminą miała być nasza. Wronki zabiegały, aby całą byłą DW149 przekazać gminie. Burmistrzowie Wronek i Wielenia proponowali, aby powiat szamotulski przekazał naszej gminie tę samą drogę, którą dostał od województwa. Odcinek omawianej przebiega przez powiat czarnkowsko-trzcianecki i tamtejszy samorząd powiatowy chciał przekazać go gminie Wieleń. Jednak ci drudzy chcieli zrzec się swojej części gminy, przez którą przebiega trasa, na rzecz Wronek, aby cała droga przechodziła przez jedną jednostkę administracyjną. Podczas posiedzenia komisji, burmistrzowie Wielenia i Wronek stali na stanowisku, że nasza gmina zajmie się całą drogą.

Te postulaty nie spotkały się z aprobatą radnych, w tym starosty Józefa Kwaśniewicza. Podczas posiedzenia Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 3 sierpnia zdecydowano o tym, że nasza gmina otrzyma ulice: Nową, Klasztorną, Powstańców Wielkopolskich, Mickiewicza oraz część dawnej drogi wojewódzkiej 149. Następnego dnia podczas sesji Rady Powiatu, rajcowie przyklepali ten projekt uchwały. Niecałe 12 kilometrów dróg zmieniło właściciela. Była już droga wojewódzka 149 od tego dnia ma aż trzech właścicieli. Powiat zachował sobie odcinki w najlepszym stanie technicznym, gmina Wieleń posiada drogę przebiegającą przez ich powiat, a reszta trafiła pod skrzydła władz Wronek.
Jak nie wiadomo o co chodzi…
Oczywiście podjęte decyzje spowodowane są kosztami, jakie musiałby ponieść zarządca ulicy Mickiewicza, aby ją wyremontować. Kosztorys opiewa na bagatela 12 milionów złotych. Właściciel drogi wcale nie musi jej remontować. Może zostawić ją w obecnym stanie, jednak wizerunkowo byłaby to katastrofa. Do tej pory władze Wronek proponowały, że pokryją 30% wartości inwestycji. Powiat chciał jednak, aby koszta podzielić po połowie. Wronki natomiast odprawiały szamotulskich samorządowców z kwitkiem. Wszystko się zmieniło, gdy Rada Powiatu zaczęła wdrażać pomysł przekazania dróg gminom. W ekspresowym tempie burmistrz zwołał sesję, Rada Miasta podjęła decyzję o współfinansowaniu remontu ulicy Adama Mickiewicza w wysokości 50% kwoty. Jednak już biurokratyczna machina z ulicy Wojska Polskiego w Szamotułach ruszyła.

Na blisko dwa miesiące sprawa przycichła. Pod koniec września burmistrz Mirosław Wieczór poinformował o uczestnictwie w spotkaniu ze starostą czarnkowsko-trzcianeckiego Tadeuszem Teterusem, zastępcą burmistrza Wielenia Janem Graczykiem i dyrektorem WZDW w Poznaniu Pawłem Katarzyńskim. Według włodarza Wronek na spotkaniu: Samorządowcy wspólnie szukali rozwiązania problemu, do którego doprowadził powiat szamotulski, przekazując swoje drogi gminom, m.in. ul. Mickiewicza Gminie Wronki. Wiele wskazuje na to, że Rada Powiatu Szamotulskiego naruszyła prawo. Sprawę będzie musiał rozstrzygnąć Sąd Administracyjny.

Jak się później dowiedzieliśmy, organizatorem spotkania był dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, a nie starosta czarnkowsko-trzcianecki jak wskazał burmistrz Wieczór. Samo spotkanie też dotyczyło inwestycji na drogach wojewódzkich. Przynajmniej tak wskazuje starostwo w Czarnkowie. Jednak na zdjęciach ze spotkania widoczna jest mapa podziału byłej DW149 (zdjęcie poniżej). Więc informacja sugerująca, że poruszano na spotkaniu ten temat jest prawdopodobnie prawdziwa. Jednak czy tylko po to spotkali się samorządowcy? Wśród grona zaproszonych gości nie było starosty Józefa Kwaśniewicza.
Sąd sądem…
Zapytaliśmy wroniecki Ratusz o konkretne informacje, kryjące się pod stwierdzeniem, że Rada Powiatu Szamotulskiego naruszyła prawo. W odpowiedzi otrzymaliśmy jedno zdanie: Mamy szereg wątpliwości prawnych dotyczących przekazania dróg gminom powiatu szamotulskiego, ale na tym etapie nie możemy o nich mówić ze względu na postępowanie przed Sądem Administracyjnym. Interpretację powyższej odpowiedzi pozostawiamy Czytelnikom.

Jeśli dojdzie do tego, że SA naprawdę rozpocznie badanie sprawy, a finalnie zakończy się to wydaniem decyzji, od której będzie się potem można odwołać, to może dojść do tego, że obwodnica owszem będzie, ale łącznik między nią a miastem pozostanie drogą leśną. Będzie to też najprawdopodobniej precedens. Ciężko napotkać informacje, aby wcześniej gmina spotkała się w sądzie z powiatem, a sprawą miałoby być przekazanie drogi. Wykładowcy prawa będą mieli co omawiać na zajęciach…

Zgodnie z zapowiedzią Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, budowa obwodnicy Wronek ma się zakończyć w 2019 r. Mamy zapewnienie, że termin ten nie jest w żaden sposób zagrożony. – twierdzi Urząd Miasta i Gminy we Wronkach.

W obecnych warunkach politycznych ciężko wierzyć, że ruszy budowa 200-metrowego odcinka drogi. 200 metrów…, które mogą rozwalić całą największą inwestycję w historii miasta. Szamotuły twierdzą, że to już zadanie Wronek. A Wronki, cytując: Liczymy na to, że Starostwo Powiatowe w Szamotułach wybuduje łącznik z ul. Mickiewicza.
Dziecinada na Facebooku
Żadne słowa nie oddadzą tonu żenady, jaka ostatnimi czasy pojawiła się w mediach społecznościowych. Zarówno gmina jak i powiat, wzorem poczynań bywalców ulicy Wiejskiej w Warszawie, przenieśli się na Facebooka. Tylko płatnych troli brakuje…

Nasz komentarz do tej sytuacji wygląda tak…