Zebranie Osiedla Na Górce

Wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców Osiedla Na Górce zapraszamy na zebranie w czwartek 28 września do Karczmy Brackiej.
Zebranie dotyczyć będzie propozycji działalności Zarządu, projektu budżetu Osiedla oraz zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2018. Zebranie odbędzie się w godzinach 18:00-20:00 w Karczmie Brackiej

Serdecznie zapraszamy.