Zmiana organizacji ruchu

Informujemy o utrudnieniach na ul. Bolesława Chrobrego we Wronkach.

W dniu 15 sierpnia 2017 rozpoczną się prace nad budową kanalizacji na ul. B. Chrobrego. Przebudowa ma za zadanie rozwiązać problem z zalewaniem skrzyżowania przy Szkole Podstawowej nr 2. Podczas prac remontowych zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, przewidziany czas zakończenia prac to 29 września.