Wielki sukces uczennic nowowiejskiej szkoły

Uczennice Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Nowej Wsi osiągnęły ogromny sukces. Reprezentując szkołę w konkursie „Książkomania”, zajęły pierwsze miejsce.

Zosia Gorzkowska, Amelia Skrzypkowiak i Agata Radziszewska – uczennice nowowiejskiej szkoły – zajęły pierwsze miejsce w Wojewódzkim Konkursie Czytelniczym „Książkomania”. Konkurs został zorganizowany we współpracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu z Katedrą Filmu, Telewizji i Nowych Mediów UAM w Poznaniu.

Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa wśród uczniów, pobudzanie twórczego myślenia, doskonalenie umiejętności językowych uczniów, a także motywowanie ich do wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zadaniem konkursowym jest zareklamowanie ulubionej książki w formie krótkiego filmu (do 3 minut). Film może zostać nagrany w wybranym języku: polskim lub obcym.W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z województwa wielkopolskiego. Spośród nadesłanych filmów jury konkursowe, pod przewodnictwem prof. UAM dra hab. Mikołaja Jazdona – filmoznawcy, wybrało najlepsze prace.czytamy na stronie ODN

Jak informuje na szkolnej stronie internetowej Violetta Dzik:

Rozdanie nagród poprzedzone było oglądaniem nagrodzonego filmu oraz pozytywną recenzją wygłoszoną przez profesora UAM dr hab. Mikołąja Jazdona, uzasadniającą zdobycie pierwszego miejsca przez nasze uczennice.

Gratulujemy uczennicom Szkoły w Nowej Wsi oraz opiekunce grupy!

fot. wronki.pl