Kto zajmuje się odśnieżaniem dróg?

Na stronie Miasta i Gminy Wronki ukazał się spis, w którym zawarte są informacje dotyczące danych kontaktowych do zarządców dróg i firm, które zajmują się usuwaniem śliskości i odśnieżaniem.

Drogi gminne, na terenie Wronek: Spółdzielnia Usług Rolniczych, Ćmachowo 10.

Gminy Wronki (obszary wiejskie): Betoniarnia Nowak, Pierwoszewo 10.
Osoba odpowiedzialna za nadzór – podinspektor Bartosz Kalitka, tel. 67 25 45 318, kom. 664 470 082.

Drogi powiatowe:
Osoba odpowiedzialna za nadzór ze strony Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotuły – p.o dyrektora ZDP Sylwia Kosicka, tel. 61 29 24 032.

Drogi wojewódzkie:
Przedsiębiorstwo Transportowe Usługowo Handlowe Leszek Kowalczyk, 62-260 Łubowo 92b.
Osoba odpowiedzialna za nadzór ze strony Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach – kierownik Wojciech Dorożała, tel. 61 22 58 484, kom. 609 730 599.
Równocześnie Gmina przypomina o tym, że to na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek gwarancji utrzymania czystości i ładu poprzez uprzątnięcie zanieczyszczeń z wjazdów do posesji i chodników położonych wzdłuż posiadłości.

Właściciel nieruchomości to współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.