Coraz silniejsze opady deszczu i wiatr

Dzisiaj IMGW wydało kilka ostrzeżeń, pierwszego stopnia o wietrze oraz drugiego stopnia o silnych opadach deszczu. Kilkanaście minut temu ostrzeżenia zostały podniesione do najwyższego – trzeciego stopnia.

Trzeci stopień oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Treść komunikatu:

IMGW-PIB OSTRZEGA wielkopolskie, silny deszcz w dzień 14.07 i w nocy 14/15.07, opady od 50 mm do 65 mm, lokalnie około 110 mm- podwyższenie stopnia zagrożenia.

Zjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/3

Obszar: województwo wielkopolskie

Ważność: od godz. 19:15 dnia 14.07.2016 do godz. 02:00 dnia 15.07.2016

Przebieg: Od godziny 02:00 14.07 do godziny 19:00 14.07 zanotowano sumy opadow do 77,1 mm. Prognozowana wysokość opadów deszczu od godz. 19:00 14.07 do 02:00 15.07 wyniesie od 20 mm do 35 mm. W związku z tym łączna suma opadów od godziny 02:00 dnia 14.07 do godziny 02:00 dnia 15.07 wyniesie od 50 mm do 65 mm, lokalnie około 110 mm.

O negatywnych skutkach zjawisk meteorologicznych i anomalii proszę informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 61 854 99 10, fax. 61 854 99 20), – adres internetowy komunikatów ostrzegawczych IMGW: www.imgw.pl/wl/internet/zz/zagrozenia/kom_met.html

Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Zachowajcie ostrożność i jeśli to możliwe pozostańcie w domach.