Jak pracowici są „nasi” parlamentarzyści?

Mija 100 dni rządów Prawa i Sprawiedliwości w Polsce, 12 listopada zeszłego roku rozpoczęła się VII kadencja Parlamentu. Przyjrzeliśmy się pracy posłów na ławach sejmowych i senatora, wybranych z naszego okręgu.

 

Z okręgu pilskiego, do którego należą Wronki, zostało wybranych dziewięcioro posłów i senator. W oparciu o oficjalne dane sprawdziliśmy ich aktywność podczas prac i obrad w Parlamencie. Poniższe dane przedstawiają dokonania posłów w Warszawie. Równie aktywni, a może nawet bardziej, parlamentarzyści powinni być w rejonie, z którego zostali wybierani.

Lista posłów w porządku alfabetycznym.

 

Zbigniew Ajchler (PO)

 • Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu: 18
 • Interpelacje, zapytania, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia
  • Zapytania, którym nadano bieg: 1
  • Pytania w sprawach bieżących: 1
  • Oświadczenia: 1
 • Udział w głosowaniach: 83.58% – 631 z 755 głosowań
 • Przynależność do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych
  • Brak aktywności
 • Przynależność do komisji i podkomisji
  • Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
  • Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
   • Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania projektu inicjatywy ustawodawczej w zakresie spółdzielczości rolniczej
 • Przynależność do zespołów parlamentarnych
  • Parlamentarny Zespół ds. Afryki
  • Parlamentarny Zespół ds. Zintegrowanego Wielodyscyplinarnego Systemu Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej „INPRONKO”
  • Parlamentarny Zespół Energii Odnawialnej
  • Parlamentarny Zespół Sportowy

Więcej informacji na temat pracy posła

 

Małgorzata Janyska (PO)

 • Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu: 12
 • Interpelacje, zapytania, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia
  • Interpelacje, którym nadano bieg: 4
  • Pytania w sprawach bieżących: 1
 • Udział w głosowaniach: 96.56% – 729 z 755 głosowań
 • Przynależność do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych
  • Brak aktywności
 • Przynależność do komisji i podkomisji
  • Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
  • Komisja Gospodarki i Rozwoju
 • Przynależność do zespołów parlamentarnych
  • Karkonosko-Izerski Zespół Parlamentarny
  • Parlamentarna Grupa Kobiet
  • Parlamentarny Zespół ds. Afryki
  • Parlamentarny Zespół ds. Wyścigów Konnych i Jeździectwa
  • Parlamentarny Zespół ds. Zintegrowanego Wielodyscyplinarnego Systemu Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej „INPRONKO”
  • Parlamentarny Zespół Sportowy
  • Parlamentarny Zespół Strażaków

Więcej informacji na temat pracy posłanki

 

Maks Kraczkowski (PiS)

 • Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu: 2
 • Interpelacje, zapytania, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia
  • Interpelacje, którym nadano bieg: 9
  • Zapytania, którym nadano bieg: 1
  • Pytania w sprawach bieżących: 3
 • Udział w głosowaniach: 89.40% – 675 z 755 głosowań
 • Przynależność do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych
  • Brak aktywności
 • Przynależność do komisji i podkomisji
  • Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu
  • Komisja do Spraw Unii Europejskiej
  • Komisja Gospodarki i Rozwoju
  • Komisja Ustawodawcza
 • Przynależność do zespołów parlamentarnych
  • Parlamentarny Zespół ds. Miast Polskich
  • Parlamentarny Zespół ds. Polsko-Japońskiej Współpracy Gospodarczej
  • Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Infrastruktury Transportowej i Przemysłu
  • Parlamentarny Zespół ds. Tenisa Ziemnego
  • Parlamentarny Zespół ds. Wsparcia Polskiego Przemysłu Obronnego
  • Parlamentarny Zespół Surowców i Energii
  • Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych
  • Parlamentarna Grupa ds. Przestrzeni Kosmicznej

Więcej informacji na temat pracy posła

 

Krzysztof Łapiński (PiS)

 • Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu: 2
 • Interpelacje, zapytania, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia
  • Brak aktywności
 • Udział w głosowaniach: 96.29% – 727 z 755 głosowań
 • Przynależność do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych
  • Delegacja Sejmu i Senatu do ZP NATO
 • Przynależność do komisji i podkomisji
  • Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
   • Podkomisja nej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 154)
  • Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich
  • Komisja Spraw Zagranicznych
 • Przynależność do zespołów parlamentarnych
  • Brak aktywności

Więcej informacji na temat pracy posła

 

Killion Munyama (PO)

 • Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu: 8
 • Interpelacje, zapytania, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia
  • Brak aktywności
 • Udział w głosowaniach: 72.05% – 544 z 755 głosowań
 • Przynależność do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych
  • Brak aktywności
 • Przynależność do komisji i podkomisji
  • Komisja Finansów Publicznych
   • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: – o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 70) oraz – o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 69)
   • Podkomisja stała do spraw instytucji finansowych
 • Przynależność do zespołów parlamentarnych
  • Parlamentarny Zespół ds. Afryki
  • Parlamentarny Zespół ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa
  • Parlamentarny Zespół ds. Zintegrowanego Wielodyscyplinarnego Systemu Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej „INPRONKO”
  • Parlamentarny Zespół Sportowy

Więcej informacji na temat pracy posła

 

Błażej Parda (Kukiz’15)

 • Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu: 7
 • Interpelacje, zapytania, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia
  • Interpelacje, którym nadano bieg: 4
 • Udział w głosowaniach: 96.16% – 726 z 755 głosowań
 • Przynależność do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych
  • Brak aktywności
 • Przynależność do komisji i podkomisji
  • Komisja Finansów Publicznych
  • Podkomisja stała do spraw instytucji finansowych
 • Przynależność do zespołów parlamentarnych
  • Parlamentarny Zespół ds. Narodowego Programu Rewitalizacji, Rozwoju i Wykorzystania Potencjału Gospodarczego Polskich Rzek
  • Parlamentarny Zespół Historii i Tradycji Wojska Polskiego

Więcej informacji na temat pracy posła

 

Krzysztof Paszyk (PSL)

 • Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu: 39
 • Interpelacje, zapytania, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia
  • Interpelacje, którym nadano bieg: 13
 • Udział w głosowaniach: 91.92% – 694 z 755 głosowań
 • Przynależność do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych
  • Brak aktywności
 • Przynależność do komisji i podkomisji
  • Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
  • Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
   • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw (druk nr 77)
  • Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach
   • Podkomisja stała do spraw nowelizacji Kodeksu Pracy
 • Przynależność do zespołów parlamentarnych
  • Parlamentarny Zespół ds. Afryki
  • Parlamentarny Zespół ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa
  • Parlamentarny Zespół Małej i Średniej Przedsiębiorczości
  • Parlamentarny Zespół Strażaków

Więcej informacji na temat pracy posła

 

Marcin Porzucek (PiS)

 • Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu: 1
 • Interpelacje, zapytania, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia
  • Oświadczenia: 1
 • Udział w głosowaniach: 99.34% – 750 z 755 głosowań
 • Przynależność do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych
  • Brak aktywności
 • Przynależność do komisji i podkomisji
  • Komisja Łączności z Polakami za Granicą
   • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 157)
 • Przynależność do zespołów parlamentarnych
  • Parlamentarny Zespół ds. Budowy Szpitala Dziecięcego w Poznaniu
  • Parlamentarny Zespół ds. Miast Polskich
  • Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów
  • Parlamentarny Zespół ds. Zintegrowanego Wielodyscyplinarnego Systemu Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej „INPRONKO”
  • Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego
  • Parlamentarny Zespół Siatkówki
  • Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Więcej informacji na temat pracy posła

 

Jakub Rutnicki (PO)

 • Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu: 11
 • Interpelacje, zapytania, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia
  • Brak aktywności
 • Udział w głosowaniach: 95.36% – 720 z 755 głosowań
 • Przynależność do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych
  • Brak aktywności
 • Przynależność do komisji i podkomisji
  • Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
 • Przynależność do zespołów parlamentarnych
  • Parlamentarny Zespół ds. Zintegrowanego Wielodyscyplinarnego Systemu Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej „INPRONKO”
  • Parlamentarny Zespół Sportowy
  • Parlamentarny Zespół Strażaków

Więcej informacji na temat pracy posła

 

SENATOR

Jan Filip Libicki (PO)

 • Wystąpienia na posiedzeniach Senatu: 30
 • Udział w głosowaniach: 99.69% – 327 z 328 głosowań
 • Przynależność do komisji i podkomisji
  • Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
  • Komisja Ustawodawcza
 • Przynależność do zespołów parlamentarnych
  • Parlamentarny Zespół ds. Afryki
  • Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych
  • Parlamentarny Zespół Miłośników Historii
  • Parlamentarny Zespół Obrony Chrześcijan na Świecie
  • Parlamentarny Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i Kontaktów z Organizacjami Pozarządowymi

Więcej informacji na temat pracy senatora
 
Informacje pochodzą z oficjalnej strony internetowej Sejmu oraz Senatu. Dane zostały przetworzone we wtorek 23 lutego po południu.
fot. sejm.gov.pl