Konkurs „Wronki Cię zaskoczą – spojrzeniem artysty”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie pt. „Wronki Cię zaskoczą – spojrzeniem artysty”,  organizowanym przez burmistrza MiG Wronki. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac, ukazujących piękno miejsc naszej gminy.

Konkurs skierowany do wszystkich zainteresowanych, nie tylko z gminy Wronki.

Technika prac dowolna – rysunek, malarstwo, grafika warsztatowa i wiele innych (oprócz zdjęć i prac przestrzennych). Pracę wykonujemy w formacie A2.

W konkursie mogą wziąć też udział osoby niepełnoletnie (za zgodą opiekuna prawnego).

Termin składanie prac – 30 września 2015 roku, prace należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki (do każdej pracy musi zostać dołączony formularz zgłoszeniowy).

Jury przyzna trzy równorzędne nagrody rzeczowe w postaci tabletów, przewidziane są również wyróżnienia specjalne.

Szczegółowe zasady konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się pod plakatem.

Wronki cię zaskoczą ... - plakat

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy