Nowa baza dydaktyczna CKU

W Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZK we Wronkach uruchomiona została nowa sala dydaktyczna – pracownia gastronomiczna.

 

W Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZK we Wronkach uruchomiona została nowa sala dydaktyczna – pracownia gastronomiczna. Dzięki staraniom dyrektora ZK oraz dyrektora CKU pomieszczenie zostało kompletnie wyremontowane oraz wyposażone w nowy sprzęt, w pełni zgodny z wymogami kształcenia w zawodzie: kucharz. CKU we Wronkach uzyskało w tym roku uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego i w związku z tym w nowej sali, w dniach 6-7 lutego 2015, odbył się już pierwszy egzamin zawodowy dla 15 absolwentów kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie: kucharz. Po zakończonych egzaminach pani egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z Poznania wyraziła uznanie dla bazy dydaktycznej oraz poziomu zdających część praktyczną egzaminu. Niektórzy z absolwentów kursu już korzystają z umiejętności zdobytych podczas nauki, pracując zarobkowo w kuchni ZK.

CKU1

Kucharz to nie jedyny zawód kształcony w CKU we Wronkach. Dzięki bardzo dobrej współpracy z przedsiębiorstwem przywięziennym PPPM Pomet, CKU kształci również w takich niezwykle poszukiwanych na rynku pracy zawodach jak: ślusarz, spawacz, operator obrabiarek skrawających, technik mechanik. Na terenie PPPM Pomet słuchacze szkoły mają możliwość nabywania umiejętności obsługi bardzo zaawansowanych technicznie urządzeń, np.: obrabiarek sterowanych numerycznie, giętarki sterowanej numerycznie, różnego rodzaju półautomatów i spawarek. Słuchacze zapoznają się również z wycinarką laserową sterowaną numerycznie oraz procesem galwanizacji metalu. Dzięki praktyce zawodowej spora grupa słuchaczy jeszcze w trakcie nauki uzyskuje odpłatne zatrudnienie na terenie PPPM Pomet. Absolwenci szkoły bywają też autorami usprawnień technicznych w produkowanych przez siebie elementach osprzętu spawalniczego.

CKU2

Oprócz kształcenia zawodowego CKU oferuje również kształcenie ogólne w ramach liceum ogólnokształcącego. Obecnie funkcjonują trzy klasy licealne. Absolwenci LO i technikum uzupełniającego niemalże co roku przystępują do egzaminu maturalnego. W tym roku 11 słuchaczy zadeklarowało chęć przystąpienia do matury. Łącznie CKU kształci obecnie około 140 słuchaczy w 7 klasach. CKU we Wronkach zatrudnia 20 nauczycieli na różnych etapach rozwoju zawodowego w tym jednego nauczyciela z tytułem naukowym – doktora nauk politechnicznych. Dzięki wytężonej pracy dyrekcji i nauczycieli CKU, współpracy szkoły z dyrekcją ZK oraz kierownictwem i personelem działu penitencjarnego, w ostatnich trzech latach nastąpił znaczny rozwój szkoły, wyrażający się poprzez zwiększenie liczby osadzonych uczących się (wzrost o 50%), wprowadzenie do kształcenia nowych zawodów oraz znaczące doposażenie bazy dydaktycznej. Osiągnięcia te nie byłyby też możliwe bez wsparcia dyrekcji i wizytatorów Biura Penitencjarnego CZSW, dzięki którym możliwe było zwiększenie liczby etatów w szkole oraz spora kwota środków finansowych, przekazanych na szkolne inwestycje.


Tekst:Wojciech Szałański

Fot.: szer. Paweł Morawiec
Oficer Prasowy: mjr Piotr Kołodziej