Budżet obywatelski – rozpoczynamy głosowanie!

W poniedziałek (17 listopada) w ratuszu rozpoczyna się głosowanie nad propozycjami do budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy będą mogli oddać głos na jedno z wybranych zadań.

Głosy można oddawać do 28 listopada br. w godzinach otwarcia urzędu (pon. 8-16, wt.-pt. 7.30-15.30). Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Gminy Wronki, stale zamieszkujący na jej obszarze, który w dniu głosowania ukończył 18 lat. Aby zagłosować – należy okazać dokument potwierdzający tożsamość.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone 1 grudnia br. na stronie internetowej www.wronki.pl

Lista zadań poddanych pod głosowanie znajduję się poniżej.

1. Remont utwardzenia os. Staszica od ul. Niepodległości – ok. 543 m2 powierzchni utwardzenia, położenie kostki betonowej po rozbiórce istniejącej dziurawej nawierzchni betonowej.

2. Zajęcia dodatkowe dla dzieci w wieku 3-6 lat – muzyka, taniec, ogólnorozwojowe zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne, lekcje języka angielskiego.

3. Rozbudowa oświetlenia boiska piłkarskiego Orlik.

4. Kontynuacja budowy parku przy ul. Nadbrzeżnej i ul. Nadwarciańskiej we Wronkach – budowa alejek spacerowych, wykonanie przyłącza energetycznego i montaż lamp oświetleniowych, montaż ławek parkowych; budowa miejsc parkingowych na skraju skweru od ulicy Nadwarciańskiej.

5. Zadaszenie przy świetlicy wiejskiej w Popowie.

6. Budowa siłowni zewnętrznej pomiędzy os. Borek a os. Słowiańskim.

7. Remont chodnika do szkoły w Chojnie.

8. Rewitalizacja przestrzeni przed kinem – zmiana zieleni, nowe chodniki, prace konserwatorskie przy zabytkowym dębie, mała architektura.

9. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na nasypie wału, na odcinku od kładki pieszo-rowerowej na Warcie do ul. Jana Pawła II we Wronkach.

10. Utworzenie w Olszynkach parku z urządzeniami służącymi do rozwoju fizycznego młodzieży i dorosłych – drążki, drabinki, poręcze gimnastyczne (Parkour Park/Street Workout Park).

11. Budowa siłowni zewnętrznej w Biezdrowie.