Nowy ciężki wóz dla OSP Wronki

Do Urzędu Miasta i Gminy we Wronkach wpłynęło dziś pismo z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dotyczące wsparcia zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wronkach (funkcjonującej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego).

Wniosek Gminy Wronki o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 został oceniony pod względem formalnym pozytywnie. Wartość zakupu nowego ciężkiego auta dla OSP Wronki szacowana jest na 1.015.155 zł. Gmina zarezerwowała swój wkład w kwocie 208.000 zł w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2015 r.

Tutaj dokument.