Znamy pierwszych kandydatów na burmistrza i radnych

Zakończył się już czas na zgłaszanie komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zaplanowanych na 16 listopada. Publikujemy listę komitetów oraz prawdopodobnych kandydatów na radnych i stanowisko burmistrza.

Wśród komitetów zgłoszonych przez organizacje lub stowarzyszenia znalazł się KWW Forum Ziemi Szamotulskiej (pełnomocnik Andrzej Kukawka). Jest to komitet z Kazimierzem Michalakiem i obecnym starostą Pawłem Kowzanem. Z list do rady gminy Wronki startować będzie m.in. Ryszard Firlet. Kandydatem na fotel burmistrza z tego komitetu jest Damian Kowalski.

Zarejestrowano też jeden komitet, którego przedstawiciele startować będą tylko w jednym województwie i powiecie. KWW Razem dla Naszego Powiatu (pełnomocnik Jacek Kwieciński) objął powiat szamotulski. Jest to reprezentacja naszego obecnego burmistrza Mirosława Wieczora.

Jest też 6 komitetów, których przedstawiciele startować będą tylko z naszej gminy. Są to:

KWW Arkadiusza Białka (pełnomocnik Lilianna Prajs) – to obecny radny Arkadiusz Białek, który zadeklarował już w lokalnej prasie, że kandydować będzie na stanowisko burmistrza.

KWW Otwarty na potrzeby innych (pełnomocnik Alina Makówka) – aktualnie nie posiadamy żadnej informacji o kandydatach z tego komitetu.

KWW Razem dla Naszej Gminy (pełnomocnik Robert Ciesielski) – to reprezentacja obecnego burmistrza Mirosława Wieczora, który będzie walczył o reelekcję.

KWW Jerzego Śmiłowskiego (pełnomocnik Angelika Śmiłowska) – komitet, w którym o ponowny głos starać się będzie obecny radny Jerzy Śmiłowski, który wszedł do rady przed rokiem w wyborach uzupełniających, po wycofaniu się radnego Wojciecha Kaszyńskiego.

KWW Bogumiły Staszek (pełnomocnik Filip Staszek) – obecna radna, na której ciąży wyrok sądowy za fałszowanie podpisów na wypłatach świadczeń socjalnych, w tej chwili w apelacji. Po obaleniu go przez sąd apelacyjny radna pozostanie kandydatką na radną, albo po uprawomocnieniu się obecnego, będzie musiała zrezygnować z radnej (o ile się dostanie) i trzeba będzie przeprowadzić dodatkowe wybory uzupełniające, z racji okręgów jednomandatowych.

KWW Przylecimy i Pozamiatamy (pełnomocnik Grażyna Kaźmierczak) – jest to komitet Grażyny Kaźmierczak – red. nacz. Wronieckiego Bazaru. Założenie komitetu jest proste: ma zrzeszyć kobiety, które wierzą w to, że jeśli w radzie znajdzie się więcej płci pięknej, to może być lepiej.

Zachęcamy też do promowania swoich kandydatur na łamach tygodnika Wroniecki Bazar oraz portalu Wronczanie.pl :