Pierwszy w historii budżet obywatelski we Wronkach

Na wniosek Burmistrza wronieccy Radni podjęli uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego w 2015 r., oddając do dyspozycji mieszkańców 300.000 zł. Na co mają zostać przeznaczone te pieniądze decydują mieszkańcy.

W dalszej części można znaleźć opis co należy uczynić, by zgłosić swój pomysł na rozdysponowanie tej kwoty.Krok 1: Zaproponuj na co można przeznaczyć kwotę do 300 tysięcy.

 
Na stronie www.wronki.pl w zakładce „Budżet Obywatelski” znajduje się formularz. Pobierz go lub wydrukuj.

Wypełniony ręczne lub elektronicznie formularz możesz wysłać mailowo na adres poczta@wronki.pl lub dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki (ul. Ratuszowa 5).

Propozycję projektu zadania może złożyć każdy mieszkaniec stale zamieszkujący na terenie Gminy Wronki, który w dniu jej składania ukończył 18. rok życia.

Uwaga! Termin zgłaszania propozycji to 30 września 2014 (wtorek), zostało więc już niewiele czasu!

 

Krok 2: Poczekaj na weryfikację przez Zespół Opiniujący.

 
Wszystkie propozycje mieszkańców zostaną zweryfikowane przez Zespół Opiniujący, który 20 października ogłosi listę zatwierdzonych projektów zadań.

 

Krok 3: Namów znajomych i idźcie głosować!

 
Od 17 do 28 listopada br. w Urzędzie zostanie wystawiona specjalna urna do głosowania. Oddać głos można w godzinach pracy Urzędu (poniedziałki 8:00 – 1700, wtorek-piątek 7:30 – 15:30 ). Prawo głosu ma każdy mieszkaniec gminy, który ukończył 18 lat.

 

Krok 4: Sprawdź wyniki.

 
1 grudnia br. zostaną ogłoszone wyniki głosowania. Będzie wtedy wiadomo, które z zaproponowanych przez mieszkańców zadań zostaną zrealizowane w ramach przyszłorocznego budżetu Gminy Wronki.