Odsłonięcie tablicy Stanisława Zgaińskiego

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-19, Urząd Miasta i Gminy Wronki, Zarząd Osiedla Zamość oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej i Wroniecki Ośrodek Kultury zapraszają mieszkańców na uroczystość osłonięcia tablicy na skwerze Stanisława Zgaińskiego we Wronkach, przy skrzyżowaniu ulicy Jaworowej, Łąkowej i Klonowej.

Uroczystości odsłonięcia tablicy odbędą 13.10.2014, w przeddzień Święta Edukacji Narodowej, o godzinie 17.00, a o godzinie 18.00, we wronieckim muzeum zostanie uroczyście otwarta wystawa prac Stanisława Zgaińskiego.

W tym dniu społeczeństwo Wronek będzie mogło w szczególny sposób złożyć hołd dowódczy Armii Krajowej organizującej się na skraju puszczy Noteckiej, oraz harcerzom wronieckiej drużyny Szarych Szeregów.
W wigilię Święta edukacji Narodowej, w asyście pocztów sztandarowych, przedstawicieli organizacji i zaproszonych gości, przed tablicą dowódcy AK, artysty i pedagoga oddamy również hołd wszystkim żyjącym i zmarłym nauczycielom.

Na godzinę 18.00, we wronieckim Muzeum zaplanowano uroczyste otwarcie wystawy prac Stanisława Zgaińskiego. Wystawie będzie towarzyszyła prelekcja i wspomnienia oraz uhonorowani zostaną zwycięzcy konkursu wiedzowego o życiu i twórczości Stanisława Zgaińskiego.