Kładka na moście kolejowym w rozpadzie

Jedna z czytelniczek przysłała nam zdjęcie z aktualnym stanem kładki na moście kolejowym. Opublikowaliśmy je na naszym Facebooku i przesłaliśmy dalej do Urzędu Miasta i Gminy Wronki. Na reakcję władz Ratusza nie trzeba było długo czekać.

Gmina Wronki jeszcze tego samego dnia skierowała pismo do PKP Polskie Linie Kolejowe SA w sprawie naprawy „przejścia służbowego”.

„Zamontowanie tablicy informującej o zakazie korzystania z kładki przez osoby postronne nie rozwiązuje problemu bezpieczeństwa. Od wielu lat zarówno pracownicy PKP jak i mieszkańcy Gminy Wronek w bezpieczny sposób korzystali z tej kładki. Wielokrotnie wspomagaliśmy naprawy tego przejścia. Uzupełnienie uszkodzonej dyliny wpłynie na poprawę bezpieczeństwa korzystania z kładki przez Państwa pracowników. Dlatego proszę o podjęcie pilnych działań w celu naprawy kładki na moście kolejowym we Wronkach”.