Edukacja ekonomiczna młodzieży wiejskiej

Gmina Wronki podpisała umowę z „Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund”, dotyczącą realizacji Programu Edukacji Ekonomicznej „Na własne konto”.

W ramach programu – realizowanego przy współpracy i wsparciu finansowym Narodowego Banku Polskiego – gimnazjaliści z Zespołu Szkół w Biezdrowie mają poszerzyć swoją wiedzę ekonomiczną. Ważnymi celami są kształtowanie przedsiębiorczych postaw i umiejętności planowania ścieżki zawodowej, pomoc młodzieży wiejskiej w odnalezieniu się w nowych warunkach szkolnych po zakończeniu gimnazjum.

Działania będą realizowane w dwóch etapach. W jednym tygodniu ferii zimowych gimnazjaliści wezmą udział w obejmujących 30 godzin zajęciach, podczas których poprzez zabawę i gry edukacyjne poznają podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie. W okresie dwóch miesięcy po zakończeniu ferii realizowana będzie część dydaktyczna i projektowo-konkursowa (20 godzin). Uczniowie wykorzystają wówczas zdobytą wiedzę w praktyce, przygotowując pracę konkursową – młodzieżową gazetkę ekonomiczną skierowaną do społeczności lokalnej oraz plan biznesowy jej wydania. Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na finał konkursu do Warszawy, gdzie będą rywalizować o roczne stypendia edukacyjne.

W pierwszym etapie realizacji projektu nauczyciela ze szkoły wesprze student ekonomii. Można mieć nadzieję, że dla biezdrowskich gimnazjalistów zajęcia będą atrakcyjnym wzbogaceniem szkolnego programu i stworzą podstawy dla dorosłego życia „na własne konto”.

UMiG Wronki