Konkurs fotograficzny TOZ-u

Organizator konkursu:
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział we Wronkach
Osiedle Borek 3C
64 – 510 Wronki
skr. poczt. nr 50

Uczestnicy konkursu:
Brak ograniczeń wiekowych – każdy opiekun psa, może przesłać jego zdjęcie.

Zasady konkursu:
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie swojego psa. Jeżeli uczestnik posiada więcej niż jednego psa może przysłać po jednym zdjęciu każdego swojego psa. Temat pracy konkursowej to „Mój Przyjaciel Pies”. Prosimy o przesyłanie zdjęć dobrej jakości, związanych z tematem konkursu. Zdjęcia należy przesyłać na adres e-mail: [email protected] – każdy uczestnik otrzyma powiadomienie o zakwalifikowaniu do konkursu. Prosimy podać imię, wiek i płeć psa (jeżeli pies jest rasowy to także rasę) oraz imię i nazwisko autora zdjęcia, a także adres e-mail zgłaszającego.

Czas trwania konkursu:
Rozpoczęcie: 22 czerwiec 2013r. Zakończenie: 22 lipiec 2013r.

Nagrody:
Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie przez jury.
Autorzy 5 najlepszych zdjęć otrzymają nagrody książkowe oraz nagrody niespodzianki. Najlepsze fotografie zostaną także zamieszczone na stronie wronieckiego Oddziału TOZ-u www.wronki.toz.pl a także na naszym profilu na Facebooku.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w związku z jego organizacją i publikacją prac.
Decyzja jury powołanego przez organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Dzień Psa został ustanowiony w 2007r. – 10 lat po wejściu w życie Ustawy o Ochronie Zwierząt. Data 1 lipca nie jest przypadkowa – latem najwięcej psów trafia do schronisk w całej Polsce. Dzień Psa jest okazją, by zastanowić się nad tym, jak psy są traktowane w naszym społeczeństwie, czy się po nich sprząta i jak są traktowane podczas sezonu urlopowego. Jest też okazją, aby nieść pomoc zagubionym i porzuconym zwierzętom.