Zwrot za kasy fiskalne

Przedsiębiorcy zobowiązani do stosowania kasy fiskalnej, mają prawo do zwrotu pieniędzy za jej zakup. W tym celu zobowiązani są do przedstawienia faktury za zakup kasy we właściwym urzędzie skarbowym.

Warunkiem zwrotu kosztów przez Urząd Skarbowy jest jednak wpisanie numeru rachunku bankowego na wniosku CEIDG-1, składanym w Urzędzie Miasta i Gminy. Przedsiębiorcy, którzy na wniosku CEIDG-1 nie zawrą takiej informacji, nie będą mogli złożyć w urzędzie skarbowym faktury za zakup kasy.

Jednocześnie informujemy, że przedsiębiorca nie ma obowiązku zakładania odrębnego konta, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zwrot podatku lub zwrot kosztów zakupu kasy fiskalnej może być dokonany również na konto osobiste.

Szczegółowych informacji udziela pani Anna Maślona, inspektor ds. działalności gospodarczej (tel. 67 25 45 305).