Od gruzowiska do placu zabaw

W niedzielne południe, 25 listopada, najmłodsi mieszkańcy os. Zamość we Wronkach wraz ze swoimi opiekunami uczestniczyli w otwarciu nowego placu zabaw przy ul. Nadbrzeżnej.

Otwarcia dokonał Przewodniczący Zarządu Osiedla Zamość Jacek Janicki wraz z Burmistrzem MiG Wronki Mirosławem Wieczorem i dziećmi, przecinając wspólnie wstęgę.

Dla każdego dziecka przygotowano upominek, wręczając go podczas oficjalnego otwarcia placu zabaw. Ciepła herbata i kawa pozwoliła dzieciom i opiekunom spędzić to chłodne popołudnie przy muzyce i zabawie na nowym placu zbaw.

Plac zabaw powstał na dotychczasowym gruzowisku, którego właścicielem jest Gmina Wronki. Zarząd Osiedla Zamość, wsłuchując się w propozycje mieszkańców tegoż osiedla zwrócił się do burmistrza Mirosława Wieczora i Rady Miasta o przeznaczenie terenu, na którym dotychczas było składowisko gruzu, na teren rekreacyjny i zaplanowanie na nim budowy placu zabaw, parku i punku widokowego. W wyniku uzgodnień pomiędzy Zarządem Osiedla a burmistrzem, powstał plac zabaw i zostaną jeszcze w tym roku wykonane nasadzenia drzew i krzewów w powstającym parku.

W planie zagospodarowania tego terenu przewiduje się również budowę punktu widokowego (wieży) o wysokości 13 m nad poziomem gruntu, wykonanie alejek spacerowych żwirowych, utwardzenie placu ok. 200 m3 z przeznaczeniem na imprezy masowe i imprezy osiedlowe.

Za pomoc w organizacji otwarcia placu zabaw i zapewnieniu oprawy tego wydarzenia, Zarząd Osiedla Zamość pragnie podziękować: Gminie Wronki, p. Bożenie Kinowskiej, p. Irenie Kwaśnej, WOK Wronki, p. Grażynie Janickiej, p. Wiolecie Kozłowskiej, p. Leszkowi Runowskiemu.

Tekst oraz zdjęcia – Jan Kwaśny