Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział we Wronkach przypomina

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział we Wronkach przypomina, że 4 października jak co roku obchodzimy ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT.
Data ta nie jest przypadkowa, ponieważ jest to dzień w, którym w Kościele powszechnym wspominamy św. Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt, ekologów i ekologii.


Św. Franciszek w stosunku do człowieka i przyrody wyrzekł się chęci dominacji oraz wyznawał ideę braterstwa wszystkich stworzeń. Głosił, że wszyscy mieszkańcy Ziemi są braćmi, bez względu na charakter, poglądy, narodowość, stan majątkowy i każdy, kto prosi o pomoc, wróg czy przyjaciel powinien być wysłuchany i przyjęty.

Po raz pierwszy Światowy Dzień Zwierząt został zorganizowany w Polsce w 1993 roku. Natomiast ustanowiono go na konwencji ekologicznej we Florencji w roku 1931. Światowy Dzień Zwierząt rozpoczyna Światowy Tydzień Zwierząt trwający do 10 października. Miesiąc październik jest również MIESIĄCEM DOBROCI DLA ZWIERZĄT. Celem obchodów Światowego Dnia Zwierząt jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na los bezdomnych zwierząt, znęcanie się nad zwierzętami, warunki bytowe w schroniskach, sterylizację bezdomnych zwierząt oraz nielegalne hodowle psów szkolonych do walk. Zachęcamy także do adopcji zwierząt ze schronisk. Chcemy również uświadomić, że zwierzę jako istota żywa a nie rzecz ma swoje prawa, zapisane w Ustawie o Ochronie Zwierząt, której Art. 1. brzmi: ” Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.” Ustawa ta została uchwalona z inicjatywy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce w dniu 21 sierpnia 1997 roku, a w styczniu 2012 roku weszła w życie znowelizowana ustawa zwiększająca kary za znęcanie się nad zwierzętami.

Informujemy również, że w naszej Gminie działa już program dotacji do zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów, w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Dofinansowanie do zabiegów kastracji i sterylizacji wynosi do 75% poniesionych kosztów (ale nie więcej niż 200 zł za jedno zwierzę) Zabieg sterylizacji lub kastracji należy poświadczyć fakturą lub rachunkiem wystawionym przez lekarza weterynarii. W celu uzyskania dofinansowania konieczne jest złożenie Burmistrzowi MiG Wronki oświadczenia wraz z wnioskiem, które są dostępne do pobrania na stronie www.wronki.pl lub w Urzędzie MiG pok.nr 15. W sprawie sterylizacji i kastracji zwierząt można także kontaktować się z naszym Oddziałem TOZ-u, udzielimy wszelkich przydatnych informacji. Sterylizacja w oczywisty sposób zapobiega bezdomności, ale również eliminuje takie choroby jak: ciąża urojona, ropomacicze, nowotwory układu moczowo-płciowego.

Chcemy również z okazji Światowego Dnia Zwierząt zwrócić Państwa uwagę na problem kotów wolno żyjących. W naszym mieście jest duża populacja kotów wolno żyjących, stanowią one nieodłączny element ekosystemu miejskiego i naturalną ochronę przed gryzoniami. Jesień i zima to szczególnie trudny okres dla tych zwierząt, apelujemy więc o pomoc szczególnie w zakresie dokarmiania. Współpracujemy z wieloma społecznymi karmicielami kotów, sami jako TOZ również je dokarmiamy, leczymy i sterylizujemy. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby podarować karmę dla kotów będziemy bardzo wdzięczni, liczymy szczególnie na szkoły, zakłady pracy – gdzie mogłyby zostać zorganizowane zbiórki karmy. Potrzeby są ogromne ale mamy nadzieję, że z pomocą ludzi dobrej woli pomożemy kotom wolno żyjącym przetrwać zimę. Przypominamy także, że wyłapywanie kotów, płoszenie, zakazy karmienia jest zabronione i jest kwalifikowane przez polskie prawo jako znęcanie się nad zwierzętami. W nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt (styczeń 2012) podniesiono wymiar kary pozbawienia wolności za znęcanie się nad zwierzętami do lat trzech, a kary finansowej do kwoty 100 tys. złotych. Obecnie pilnie szukamy dobrych domów i odpowiedzialnych opiekunów dla kotów i kociąt pozostających pod naszą opieką, osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt.

Apelujemy do wszystkich: nie bądźmy bierni, reagujmy na cierpienie i przemoc wobec zwierząt, nie pozwalajmy innym ludziom znęcać się nad zwierzętami. W przypadku złego traktowania zwierząt należy powiadomić: Policję, Straż Miejską, Inspekcję Weterynaryjną lub TOZ Oddział Wronki.

A na koniec z okazji Światowego Dnia Zwierząt, życzymy wszystkim zwierzętom zawsze pełnej miski, ciepła a przede wszystkim dużo ludzkiej miłości. Bezdomnym zwierzętom, przebywającym w schroniskach aby jak najszybciej znalazły swoich nowych, dobrych opiekunów na całe swoje życie! Badania naukowe pokazują, że posiadanie zwierzęcia w domu korzystnie wpływa na zdrowie człowieka. Zmniejsza poczucie samotności i depresji, obniża ciśnienie krwi. Pupile są prawdziwymi przyjaciółmi człowieka, często są nawet wierniejsi niż najbliżsi przyjaciele. Pamiętajmy o nich każdego dnia!

Kontakt do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami O/Wronki
tel. 603 255 675
Siedziba Oddziału: Wronki, Os. Borek 3C
e-mail: [email protected]
www.toz.pl
BS WRONKI 82 89610002 0000 0000 3216 0001
POMÓŻ NAM POMAGAĆ!