Ogólne zebranie mieszkańców Zamościa

Ogólne zebranie mieszkańców osiedla Zamość odbędzie się w dniu 12 lipca (czwartek) 2012 r. o godz. 18.00 w hotelu Olympic.

Program zebrania:
1. Otwarcie Ogólnego Zebrania Mieszkańców
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania
3. Ustalenie porządku Ogólnego Zebrania Mieszkańców
4. Podjęcie uchwały w sprawie przesunięcia środków finansowych
5. Zapytania i wolne wnioski