Spotkanie Wielkopolskich Regionalistów

28 stycznia 2012, w sobotę, w Collegium Historicum UAM w Poznaniu odbyło się Spotkanie Wielkopolskich Regionalistów nt.: Regionalizm w kulturze Wielkopolski. Organizatorem imprezy był Zarząd Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego i Dyrekcja Centrum „Instytut Wielkopolski” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Z zaproszenia, tradycyjnie już, skorzystało Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej reprezentowane w tym roku przez sześcioosobową delegację w składzie: Czesława Lipska, Grażyna Adam, Barbara Arciszewska, Helena Rodewald, Maria Urban i Krystyna Tomczak.
Nad przebiegiem spotkania czuwał prezes WTK Stanisław Słopień.Zebrani obejrzeli prezentację ukazującą najważniejsze wydarzenia wielkopolskich stowarzyszeń w minionym roku i ich zamierzenia na rok 2012.

Prof. Witold Molik – dyrektor Centrum „Instytut Wielkopolski” na UAM, podkreślał potrzebę integrowania działań różnych instytucji i środowisk mających na celu stworzenie wizji zrównoważonego rozwoju regionu wielkopolskiego, potrzebę krzewienia i utrwalania tożsamości regionalnej oraz pracowanie i wprowadzenie w życie nowoczesnego programu edukacji regionalnej.

Przykłady rozwiązań praktycznych związanych z regionalizmem zasygnalizował w swoim wystąpieniu starosta czarnkowsko-trzcianecki Wiesław Maszewski, a potwierdzeniem ich realizacji jest kwartalnik „Przegląd Wielkopolski” nr 4/2011 poświęcony w całości temu regionowi.
Poznaliśmy laureatkę dorocznej „Nagrody Głównej Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego za rok 2011” – Bożenę Urbańską, prezes Średzkiego Towarzystwa Kulturalnego w Środzie Wielkopolskiej.

Paweł Klepka – prezydent Unii Wielkopolan – wskazując na przypadająca w tym roku, 200 rocznicę urodzin Hipolita Cegielskiego powiadomił, że ustalono Dzień Pracy Organicznej. Po raz pierwszy obchodzony będzie 19 kwietnia 2012 roku.

Uważam – mówił – że to właśnie praca organiczna jest tym co korzystnie wyróżnia Wielkopolskę na tle reszty kraju. Chcemy nawiązać do tradycji takich organiczników jak Hipolit Cegielski, Karol Marcinkowski, ks. Piotr Wawrzyniak, Ignacy Paderewski oraz innych, których jesteśmy potomkami i spadkobiercami. W tym dniu planujemy sesje naukowe i liczne spotkania poświęcone wpływowi idei pracy organicznej na dzisiejszy dzień Wielkopolan.
Poinformował także, że jest już dostępny zestaw płyt z serialem „Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy” (6 płyt DVD – 13 odcinków) w reżyserii Jerzego Sztwiertni, który oddaje realia XIX-wiecznej Wielkopolski i idee pracy organicznej, ukoronowanej zwycięskim Powstaniem Wielkopolskim. To lekcja patriotyzmu i radzenia sobie w trudnych czasach.

Spotkania takie są wspaniałą platformą do wymiany pomysłów i ładują akumulatory społeczników. Wielu stowarzyszeniom podobały się imprezy organizowane przez TMZW na rzecz miasta i gminy m.in.„Festyn z moim zwierzakiem” , „Powitanie Wiosny” oraz heroiczna praca na cmentarzach ewangelickich w Popowie i Wartosławiu.

Krystyna Tomczak