Likwidacja dzikiego wysypiska przy ul. Nadwarciańskie

Rozpoczęto likwidację dzikiego wysypiska przy ul. Nadwarciańskiej na Os. Zamość we Wronkach. Pracę wykonuje firma Transport Ciężarowy Wykopy Ziemne i Nawierzchniowe Usługi Pozostałe, Paweł Chytry, Nowa Wieś,ul. Szamotulska 158, za kwotę 15.990,00 zł brutto.

Prace niwelacyjne terenu potrwają ok. dwóch tygodni. Jednocześnie jest aktualizowany przez geodetów przebieg ul. Nadwarciańskiej. W następnym etapie planuje się nasadzenie drzew i utworzenie parku z punktem widokowym na lewostronną część miasta.Informacja oraz zdjęcia, Jan Kwaśny