Mocno zanieczyszczona Warta

Od niedzieli zaobserwować można spływ Wartą znacznej ilości zanieczyszczeń, prawdopodobnie pochodzenia biologicznego. Służby Wojewody Wielkopolskiego pobrały próbki do badań. O wynikach poinformujemy najszybciej, jak to będzie możliwe.
Do chwili wyjaśnienia źródła pochodzenia zanieczyszczenia prosimy o zaprzestanie pojenia bydła wodą z Warty i spożywania złowionych ryb.