Wybory Rad Sołeckich

Wyniki wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na okres kadencji 2011-2015:

Chojno Młyn:
sołtys – Paweł Kahl
Rada Sołecka:
– Andrzej Bździel,
– Paweł Grupa,
– Paweł Helwich.

Marianowo:
sołtys – Bogusław Grzybek
Rada Sołecka:
– Wioletta Biniek,
– Danuta Gajewska,
– Lucyna Niezborała,
– Zbigniew Kaszkowiak.


Chojno Błota:
sołtys – Jarosław Mikołajczak

Rada Sołecka:
– Gabriela Bartniczak,
– Elżbieta Berda,
– Mateusz Janka,
– Eugeniusz Piątek.

Wierzchocin:
sołtys – Lucyna Jaskulska

Rada Sołecka:
– Krzysztof Banachowicz,
– Agnieszka Proch,
– Janusz Stasiński,
– Tomasz Szulc.

Samołęż:
sołtys – Grzegorz Orzechowski

Rada Sołecka:
– Marek Kaczmarek,
– Antoni Kawka,
– Marek Mądry,
– Małgorzata Rybacka.

Obelzanki:
sołtys – Katarzyna Szymanek

Rada Sołecka:
– Halina Jądrzyk,
– Daria Kulczewska,
– Ewa Zagórska,
– Łukasz Zieliński.

Lubowo:
sołtys – Eugeniusz Stańko

Rada Sołecka:
– Agnieszka Niezborała,
– Witold Pospieszny,
– Robert Rusinek.

Popowo:
sołtys – Adam Siwiński

Rada Sołecka:
– Halia Cepka,
– Monika Cepka,
– Anna Dorożała,
– Wojciech Korda

Jasionna:
sołtys – Władysław Frątczak

Rada Sołecka:
– Benedykt Drajewski,
– Barbara Goździerska,
– Ireneusz Młynarczyk,
– Ewa Skowrońska.


Stare Miasto:
sołtys – Tadeusz Bierka

Rada Sołecka:
– Kazimierz Popielski,
– Zofia Rzepa.

Biezdrowo:
sołtys – Zenon Andrzejak

Rada Sołecka:
– WojciechLemański,
– Krzysztof Kaczmarek,
– Roman Nowak.

Pożarowo:
sołtys – Andrzej Śliwiński

Rada Sołecka:
– Andrzej Bator,
– Robert Duda,
– Wacław Grzelak,
– Wojciech Marcinczak.

Nowa Wieś:
sołtys – Edward Chytry

Rada Sołecka:
– Zbigniew Gorący,
– Romuald Hercka,
– Rafał Kwaśny,
– Grzegorz Urban.

Stróżki:
sołtys – Grzegorz Janicki

Rada Sołecka:
– Piotr Gębara,
– Katarzyna Lisiecka,
– Karolina Krygier,
– Krzysztof Szulc.

Pakawie:
sołtys – Marek Mikuła

Rada Sołecka:
– Małgorzata Czepczyńska,
– Władysław Bilski,
– Dariusz Krzyszkowiak.

Wartosław:
sołtys – Witold Waroś

Rada Sołecka:
– Renata Kudlińska,
– Krzysztof Majdański,
– Danuta Sobieska,
– Roman Tabatowski.

Rzecin:
sołtys – Tadeusz Kowalski

Rada Sołecka:
– Alina Grześ,
– Roman Dittrich.


Głuchowo:
sołtys – Czesław Judek

Rada Sołecka:
– Krzysztof Bartkowiak,
– Aleksander Chojan,
– Krzysztof Obara
– Wojciech Rybarczyk.


Kłodzisko:
sołtys – Jerzy Karbowiak

Rada Sołecka:
– Zbigniew Biniak,
– Mariusz Makówka,
– Antoni Odrobny,
– Marek Walorczyk.

Wróblewo:
sołtys – Zbigniew Kaczmarek

Rada Sołecka:
– Przemysław Biedziak,
– Tadeusz Duda,
– Wioletta Lebiedzińska,
– Justyna Smolarkiewicz.

Ćmachowo:
sołtys – Janusz Szulc

Rada Sołecka:
– Krystyna Barłóg,
– Eugeniusz Barłóg,
– Piotr Ławniczak.

Chojno Wieś:
sołtys – Anna Jankowska

Rada Sołecka:
– Bogdan Człapa,
– Jolanta Mamet,
– Maciej Wiśniewski.