Wronczanin Dwudziestolecia 1990-2010

Ogłoszony przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej plebiscyt na „Wronczanina Dwudziestolecia” wszedł w II etap – głosowania i wyboru tego JEDNEGO, który 5 marca otrzyma tytuł i statuetkę.

W tym celu została powołana Kapituła, w której skład wchodzą:
Hubert Białek, Tadeusz Burawski, Halina Cepka, Lidia Grupińska, Lidia Hoffmann, Ewa Jakubiak – przewodnicząca (Wronczanka Roku 2009), Stanisław Jarysz, Andrzej Jądrzyk, Paweł Kmieciak, Jan Kwaśny, Roman Nawrot, Antoni Spychała, Adam Siwiński, Maria Urban.

Kapituła na swoim drugim posiedzeniu sprawdziła wszystkie zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do organizatora konkursu. Jedno nie spełniało wymogów formalnych – anonim, pozostałe osiem wniosków Kapituła zakwalifikowała do etapu nadania kandydatom nominacji.
Po burzliwej dyskusji w zamkniętym kręgu członków Kapituły (nieobecny A. Spychała i A. Siwiński), postanowiła ona nominować wszystkich ośmiu kandydatów.

O fakcie udzielenia nominacji zostali powiadomieni kandydaci, którzy zobowiązani byli wyrazić zgodę na jej przyjęcie i dalsze uczestnictwo w plebiscycie. Trzech kandydatów – aktywnych członków TMZW, zasłużonych dla Ziemi Wronieckiej – nie przyjęło nominacji.

Nominowani do tytułu Wronczanin Dwudziestolecia 1990-2010 są (w kolejności alfabetycznej):
1) Ks. kan. Marian Binek – proboszcz parafii p.w. Św. U. Ledóchowskiej, budowniczy kościoła na Borku;
2) Magdalena Briks – opiekunka świetlicy terapeutycznej, nauczyciel i terapeuta dzieci niepełnosprawnych intelektualnie we Wronkach;
3) Piotr Frank – rzemieślnik, wieloletni nauczyciel zawodu, działacz społeczny, fundator obiektów sakralnych;
4) Letania Gromadzińska – założycielka i „matka” Zespołu Folklorystycznego Marynia, promującego Wronki w kraju i świecie;
5) Wojciech Kaszyński – twórca holdingu Amica i wieloletni jej prezes, współtwórca sukcesów pierwszoligowego zespołu piłkarskiego Amica.

Spośród nominowanych internauci mogą wybierać Wronczanina Internautów, głosując do końca lutego 2011r. na stronach: www.wronczanie.pl i www.tmzw.org.pl

Komu przypadnie honorowy tytuł Wronczanin Dwudziestolecia 1990-2010 będzie jednak należał do Kapituły. Wronczanin Internautów, jak i wszyscy nominowani będą również uhonorowani na Balu Wronczanina – 5 marca 2011 r.

Zapraszam do udziału w plebiscycie i na bal.

Paweł Bugaj, prezes TMZW

Na naszej stronie plebiscyt umieszczony jest z prawej strony.
Aby wziąć udział trzeba być zarejestrowanym użytkownikiem portalu.

Najpopularniejszy portal informacyjny we Wronkach.Moje Wronki w jednym miejscu. Informacje z Miasta i Gminy Wronki. Codziennie nasz serwis jest odwiedzany przez tysiące osób z Wronek, Szamotuł, Sierakowa, Lubasza, Ostroroga, Wielenia, Obrzycka.

2011-02-04