Interwencje OSP Wronki

Jak co roku w okresie letnim utrapieniem strażaków są pożary traw oraz ściółki leśnej. Od rozpoczęcia wakacji OSP Wronki interweniowała już osiem razy:

 • W dniu 30 czerwca 2010 roku, o godz. 13.50, trzy zastępy OSP Wronki i jeden zastęp OSP Samołęż gasiły pożar ściółki leśnej przy wysypisku śmieci w Samołężu. Spaleniu uległo ok. 1/8ha powierzchni leśnej, do pożaru doszło prawdopodobnie w wyniku zaprószenia ognia przez osoby nieustalone na skutek panującej suszy w lesie.
 • W dniu 4 lipca 2010 roku, o godz. 15.45, dwa zastępy OSP Wronki i jeden zastęp OSP Rzecin gasiły pożar trawy na nasypie kolejowym w Mokrzu, spaleniu uległo około 300 metrów nasypu.
 • W dniu 8 lipca 2010r., o godz.17.20, dwa zastępy OSP Wronki gasiły pożar ściółki leśnej na Borku.
 • W dniu 10 lipca 2010 roku, o godz. 11.30, dwa zastępy OSP Wronki i jeden zastęp OSP Rzecin gasiły pożar nasypu kolejowego w Mokrzu.
 • W dniu 15 lipca 2010 roku, o godz. 16.30, trzy zastępy OSP Wronki i jeden zastęp OSP Chojno gasiły pożar trawy i samosiejek za DPS Chojno.
 • W dniu 15 lipca 2010 roku, o godz. 22.05, jeden zastęp OSP Wronki gasił pożar podkładów kolejowych na ul. Dworcowej.
 • W dniu 16 lipca 2010 roku, o godz. 12.40, trzy zastępy OSP Wronki gasiły pożar trawy przy ul. Dworcowej.
 • W dniu 16 lipca 2010 roku, o godz. 13.40, trzy zastępy OSP Wronki i jeden zastęp OSP Lubowo oraz OSP Kłodzisko gasiły pożar ściółki leśnej w Pożarowie, spaleniu uległo 12 arów.

  Przypominamy też, że w dniu 30 czerwca 2010 roku weszło w życie rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( ogłoszone w Dz. U. nr 109, poz.719), §43 tego rozporządzenia mówi, iż wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione przez cały rok.

  Na podstawie wronki.osp.org.pl/