Wronki otwarte na inwestorów

31 marca na sesji Rady Miasta i Gminy Wronki radni przegłosowali przedstawiony przez burmistrza Mirosława Wieczora projekt uchwały, która umożliwia pomoc podmiotom inwestującym i zwiększającym zatrudnienie na terenie gminy Wronki

Oficjalna strona miasta informuje:
„Na mocy tej uchwały, firmy ponoszące koszty nowych inwestycji i tworzące nowe miejsca pracy, będą mogły ubiegać się o zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków, w których prowadzona jest przez nie działalność gospodarcza.

SAMSUNG logo

Nowa uchwała pozwala zmniejszyć koszty rozwoju wszystkich przedsiębiorstw, działających na terenie gminy Wronki i staje się zachętą dla inwestorów, pozwalając na obniżenie kosztów tworzenia nowych miejsc pracy. Można się spodziewać, że w perspektywie to rozwiązanie będzie korzystne dla wszystkich: dla mieszkańców, którzy zyskają nowe miejsca pracy, dla przedsiębiorców, którzy będą premiowani za inwestowanie oraz dla Gminy, której dochody w efekcie zostaną zwiększone. ”

więcej na oficjalnej stronie miasta www.wronki.pl

Tego samego dnia została zawarta ostateczna umowa, dzięki której koncern Samsung zakupił dwa zakłady Amiki – fabryki pralek i lodówek.