Mrówka Wronki - dekoracje, artykuły dla domu i ogrodu, chemia gospodarcza, materiały budowlane, elektryczne i instalacyjne

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018


 


Zakład Karny zaprasza w swoje szeregi


REKRUTACJA NA STANOWISKO STRAŻNIKA DZIAŁU OCHRONY
ZAKŁADU KARNEGO WE WRONKACH –
PLANOWANY TERMIN ZATRUDNIENIA 2018 R.

 

Charakter pracy:
– praca w systemie wielozmianowym – 12h
– praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, w warunkach izolacji.
– system hierarchicznego podporządkowania.

Dlaczego warto wstąpić w szeregi służby więziennej?
– stałe zarobki zagwarantowane przepisami
– stabilność zatrudnienia – mianowanie na stanowisko a nie umowa o pracę
– zasiłek na zagospodarowanie w momencie przejścia do służby stałej
– dopłata do wypoczynku na każdego członka rodziny
– wsparcie mentora w pierwszych miesiącach służby
– możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i ogólnych
– jasno określone zasady zachowania, etyki
– dodatkowe wynagrodzenie roczne
– narody uznaniowe za wzorowe wykonywanie obowiązków
– wynagrodzenie brutto w wysokości 2 795,00zł

Czego wymaga służba?:
– umiejętności podporządkowania się hierarchicznej strukturze;
– dyspozycyjności;
– umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
– asertywności i empatii;
– umiejętności komunikowania się;
– zdyscyplinowania i współdziałania w grupie;
– kreatywności;
– etycznego postępowania;
– świadomości prawnej.

O przyjęcie do służby może się ubiegać osoba:
1) posiadająca obywatelstwo polskie;
2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
3) korzystająca z pełni praw publicznych;
4) osoba niekarana;
5) posiadająca co najmniej średnie wykształcenie;

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego:

1) złożenie wymaganych dokumentów ;

  1. wypełniona ankietę personalna, która jest dostępna pod adresem

http://www.sw.gov.pl/strona/warunki-przyjecia-do-sluzby-wieziennej

  1. świadectwa pracy lub służby (kopie);

  2. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (kopie);

  3. zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (dostarczone w dniu testu);

  4. odpis skrócony aktu urodzenia: własnego, małżonka i dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa(kopie);

  5. Kserokopię dowodu osobistego, kserokopię książeczki wojskowej

2) rozmowa kwalifikacyjna;

3) test sprawności fizycznej kandydata składający się z 5 prób

a) mocy, polegającej na skoku w dal z miejsca,
b) siły, polegającej na rzucie 2 kg piłką lekarską przodem,
c) gibkości, polegającej na skłonie tułowia w przód,
d) zwinności, polegającej na biegu zygzakiem,
e) szybkości, polegającej na biegu wahadłowym,

4) ustalenia zdolności psychicznej do służby w Służbie Więziennej;

Dokumenty należy kierować na adres:
Zakład Karny we Wronkach
ul. Partyzantów 1, 64-510 Wronki

Most zamknięty jest już przez:

50 dni 18 godzin 54 minut 21 sekund

Cztery łapy - salon groomerski, sklep zoologiczny
Moja Zguba
Moja Zguba – pomóżmy sobie w szukaniu Pomóżmy sobie w szukaniu
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przerwy w dostawie
Partnerzy
Goniec Ziemi Wronieckiej
PeryferiaFutbolu.pl
Przytulisko u Wandy
Facebook
Facebook
Instagram
Google+
Google+