OGŁOSZENIE » Spółka w Ostrorogu szuka pracownika

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z branży usługowej poszukuje kandydatki / kandydata na stanowisko
Główna księgowa / Główny księgowy
Miejsce pracy: Ostroróg

Zakres obowiązków: 
– prowadzenie pełnej księgowości dla spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości,
– przygotowywanie sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych i statystycznych,
– sporządzanie, przyjmowanie, obieg, archiwizacja i kontrola dokumentów finansowych,
– sporządzanie i analizowanie planów finansowych oraz sprawozdawczość finansowa,
– sporządzanie bilansu,
– prowadzenie gospodarki finansowej polegającej zwłaszcza na:
wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi budżetu, pozabudżetowymi i innymi
w dyspozycji jednostki,
zapewnieniu prawidłowości zawieranych przez jednostkę umów pod względem finansowym;
– dokonywanie kontroli wewnętrznej,
– opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki,
– monitorowanie zmian prawa podatkowego i finansowego,
– reprezentowanie spółki przed organami podatkowymi.

Oczekiwania:
– wykształcenie: wyższe magisterskie (kierunki ekonomiczne) lub podyplomowe ekonomiczne,
– min. 4 lata doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych na stanowisku głównego księgowego/samodzielnego księgowego,
– znajomość przepisów z zakresu: ustawy o rachunkowości, finansach publicznych, przepisów z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prawnych i od towarów i usług, ZFŚS, oraz przepisów wykonawczych,

Kandydatom oferujemy:
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
– wynagrodzenie adekwatne do umiejętności,
– ciekawą i stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
– możliwość rozwoju i udziału w szkoleniach.Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: [email protected]

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.