Mrówka Wronki - dekoracje, artykuły dla domu i ogrodu, chemia gospodarcza, materiały budowlane, elektryczne i instalacyjne

Śmieci znów w górę?


Ministerstwo Środowiska szykuje znaczącą podwyżkę za odbiór niesegregowanych odpadów. Wielka podwyżka opłat za śmieci ma zachęcić do ich segregacji.

Zgodnie z dyrektywami unijnymi Polska do 2020 roku musi osiągnąć 50% poziom recyklingu odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Obecnie osiągamy zaledwie połowę tej wartości. Dlatego MŚ szuka sposobów, aby zachęcić Polaków do selektywnego gromadzenia śmieci.Media w całym kraju informują, że pomysł Ministerstwa jest taki, aby takie osoby płaciły czterokrotnie więcej niż ci, którzy śmieci segregują. Obecnie resort pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Projekt ustawy Ministerstwa Środowiska zostanie przedstawiony we wrześniu.


Komentarze

Most zamknięty był przez:

71 dni 20 godzin 42 minuty 44 sekundy

Cztery łapy - salon groomerski, sklep zoologiczny
Moja Zguba
Moja Zguba – pomóżmy sobie w szukaniu Pomóżmy sobie w szukaniu
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przerwy w dostawie
Partnerzy
Goniec Ziemi Wronieckiej
PeryferiaFutbolu.pl
Przytulisko u Wandy
Facebook
Facebook
Instagram
Google+
Google+