mojeWronki.pl | Ponowne wyłożenie planu miejscowego dla Starego Miasta
Bank Spółdzielczy we Wronkach - Konto za złotówkę

Ponowne wyłożenie planu miejscowego dla Starego Miasta


Od 24 lipca do 16 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki jest wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki w obrębie miejscowości Stare Miasto wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Wronki na adres Urzędu Miasta i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2018 r. Projekt uchwały znajduje się tutaj.


Komentarze

Dni Wronek 2018
Dni Wronek 2018
Cztery łapy - salon groomerski, sklep zoologiczny
Moja Zguba
Moja Zguba – pomóżmy sobie w szukaniu Pomóżmy sobie w szukaniu
Sonda

Gdzie powinna powstać nowa szkoła?

  • Osiedle Borek (28%, 19 Votes)
  • Osiedle Zamość / Trynka (26%, 18 Votes)
  • Teren po Mączkarni (23%, 16 Votes)
  • Nowa Wieś (23%, 16 Votes)

Total Voters: 69

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przerwy w dostawie
Partnerzy
Goniec Ziemi Wronieckiej
PeryferiaFutbolu.pl
Przytulisko u Wandy
Facebook
Facebook
Instagram
Google+
Google+