Mrówka Wronki - dekoracje, artykuły dla domu i ogrodu, chemia gospodarcza, materiały budowlane, elektryczne i instalacyjne

300+ – Wojewoda wskazuje błędy Gminy


W związku z zamieszaniem w kwestii programu Dobry Start, zwróciliśmy się do Wojewody Wielkopolskiego z pytaniami. Zapytaliśmy m.in. o to, czy dotrzymano terminów złożenia wniosków. Jak również o to, czy jeśli Gmina Wronki popełniła błąd we wniosku, to czy WUW poinformował o tym wroniecki samorząd. A także kiedy do Urzędu Wojewódzkiego wpłynął poprawnie napisany wniosek, dotyczący programu?W związku z wieloma nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi opóźnień w wypłatach świadczenia „Dobry start” (300+) we Wronkach, Wielkopolski Urząd Wojewódzki wyjaśnia:

korespondencja, w postaci zapotrzebowania w formie tabelarycznej, o której wspominają władze samorządowe Wronek, jest elementem budżetowania i nie stanowi formalnego wniosku. Na podstawie zapotrzebowania nie są wypłacane środki, czego pełną świadomość ma Burmistrz Miasta i Gminy Wronki. Pragniemy zauważyć, że Gmina Wronki złożyła zapotrzebowanie na środki w aplikacji „Środki gminne”, natomiast nie złożono wniosku o zmianę planu. Bez zwiększenia planu wojewoda wielkopolski nie może przekazać środków. Gmina ostateczną, prawidłową wersję, przesłała do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 16 sierpnia za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej, wersję „papierową” dostarczono do WUW dopiero 28 sierpnia. Tego samego dnia, po dostarczeniu podpisanego przez burmistrza sprawozdania o niedoborach, przekazano dla Wronek środki finansowe dla wypłaty świadczenia „Dobry Start” w wysokości 833 140,00 zł.

Chciałbym zauważyć, że z przyczyn od nas niezależnych, opinia publiczna uzyskuje nieprawdziwe informacje o stanie sprawy. Nasze wyjaśnienie ma charakter zamykający tę kwestię ze strony WUW. Mamy nadzieję, że tak korzystne rządowe programy będą funkcjonowały z pożytkiem dla lokalnej społeczności, a nie będą stanowiły obszaru sporu politycznego.

Z poważaniem,

Tomasz Stube
kierownik oddziału
Mediów i Komunikacji Społecznej
Gabinet Wojewody


Komentarze

Most zamknięty był przez:

71 dni 20 godzin 42 minuty 44 sekundy

Cztery łapy - salon groomerski, sklep zoologiczny
Moja Zguba
Moja Zguba – pomóżmy sobie w szukaniu Pomóżmy sobie w szukaniu
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przerwy w dostawie
Partnerzy
Goniec Ziemi Wronieckiej
PeryferiaFutbolu.pl
Przytulisko u Wandy
Facebook
Facebook
Instagram
Google+
Google+