Powołano nowego zastępcę dyrektora ZK

We wronieckim Zakładzie Karnym odbyła się uroczystość powołania nowego zastępcy dyrektora jednostki.

Płk Marceli Sauermann – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu z dniem 11 grudnia 2017 roku powołał na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego we Wronkach – mjra Krzysztofa Trofimiuka, dotychczasowego kierownika działu penitencjarnego Zakładu Karnego we Wronkach.
Płk Marceli Sauermann wręczył powołanie mjr Krzysztofowi Trofimiukowi podczas odprawy w Zakładzie Karnym we Wronkach.

via ZK Wronki / www.sw.gov.pl

Moje Wronki - Mój Fyrtel - studio kreatywne
/