Zintegrowany Informator Pacjenta

Już 13 września, w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki, będzie można pobrać dostęp do Zintegrowanego Informatora Pacjenta. Wszystko to możliwe jest dzięki Akcji Mobilny ZIP.

W środę 13 września od godziny 10:00 do 14:30, w sali nr 3, na parterze w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki możliwa będzie konsultacja z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia z Poznania.

Wszyscy zainteresowani mieszkańcy gminy Wronki będą mogli otrzymać login i hasło do Zintegrowanego Informatora Pacjenta, gdzie widoczne będą, informacje dotyczące leczenia i przypisanych leków, informacje o statusie ubezpieczenia zdrowotnego oraz wysokość finansowa świadczeń medycznych przez NFZ, można dowiedzieć się o miejscach udzielania świadczeń w ramach umów podpisanych z NFZ.
Czego potrzeba, aby otrzymać dostęp do strony ZIP?
Wystarczy przyjść z dowodem osobistym lub paszportem do wyżej wspomnianego miejsca. Istnieje również możliwość dostępu dla innego pacjenta, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.


Moje Wronki - Mój Fyrtel - studio kreatywne