Zmiana organizacji ruchu na Rynku i Placu Wolności


Od wtorku na Rynku trwają prace związane z budową sieci gazowej. Na czas trwania robót zmieniła się organizacja ruchu. Natomiast na Placu Wolności została wprowadzona strefa zamieszkania.

Od wtorku 27 czerwca na wronieckim Rynku trwają prace związane z budową sieci gazowej wraz z przyłączami. Roboty budowlane przeprowadzane są w czterech etapach od ul. Sierakowskiej do ul. Kościelnej. Na czas wykonywania prac zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu. Planowany termin zakończenia budowy to 30 czerwca.
Na Placu Wolności we Wronkach została wprowadzona stała zmiana organizacji ruchu. Od teraz to miejsce stało się strefą zamieszkania. Po zmianach na Placu Wolności obowiązują następujące zasady:
– ograniczenie prędkości do 20 km/h,
– pierwszeństwo pieszych przed pojazdami,
– wolno parkować jedynie w miejscach do tego wyznaczonych,
– opuszczając strefę należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.


Komentarze

Sonda

Gdzie powinna powstać nowa szkoła?

  • Osiedle Borek (28%, 19 Votes)
  • Osiedle Zamość / Trynka (26%, 18 Votes)
  • Teren po Mączkarni (23%, 16 Votes)
  • Nowa Wieś (23%, 16 Votes)

Total Voters: 69

Czy głosowałabyś / głosowałbyś na Sławomira Śniegowskiego w wyborach na burmistrza Wronek?

  • Nie (50%, 43 Votes)
  • Tak (44%, 38 Votes)
  • Nie mam zdania (6%, 5 Votes)

Total Voters: 86

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przerwy w dostawie
Przerwy w dostawie wody i prądu PRĄDU I WODY    KWIECNIEŃ
Partnerzy
Goniec Ziemi Wronieckiej
PeryferiaFutbolu.pl
Przytulisko u Wandy