Wręczenie Laurów Pamięci

W poniedziałek 15 maja br. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie odbyło się wręczenie „Laurów Pamięci”. Wyróżnienia wręczane osobom oraz instytucjom zaangażowanym w podtrzymanie dziedzictwa polskich Żydów i dialog polsko-żydowski.  Takie wyróżnienie otrzymało „Lapidarium Żydowskie we Wronkach”.

 

W imieniu Stowarzyszenia wyróżnienie odebrali Danuta Nowak i Piotr Pojasek, w towarzystwie płk. Marcelego Sauermanna, dyrektora Zakładu Karnego we Wronkach.

 „Członkowie Stowarzyszenia Lapidarium Żydowskie we Wronkach zatroszczyli się o macewy wydobyte z krawężnika w Nowej Wsi k. Wronek. Nagrobki zostały zabezpieczone, oczyszczone i zinwentaryzowane, a następnie umieszczone w lapidarium, które powstało u podnóża dawnego kirkutu przy ul. Zacisze. W pracach brali udział osadzeni oraz studenci hebraistyki. Powstała także strona internetowa o historii wronieckich Żydów i lapidarium”.

Na uroczystości przybyła też senator Anna Maria Anders, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego.

„Laur Pamięci” to wyróżnienie w formie statuetki i dyplomu, zainicjowane w 2015 roku, z okazji 25. rocznicy przywrócenia relacji dyplomatycznych między Polską a Izraelem. Nadaje je Ambasada Izraela w Polsce wraz z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przyznawane jest osobom prywatnym, organizacjom i instytucjom zasłużonym dla ratowania żydowskiego dziedzictwa materialnego w Polsce. Tegoroczni laureaci to, poza wronieckim Stowarzyszeniem: biskup Mieczysław Cisło z Lublina, Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne im. Zygmunta Augusta, Dariusz Fodczuk z Bielska-Białej i Piotr Piłasiewicz z Augustowa.