Rozpoczął się protest ratowników medycznych

Dziś rozpoczął się ogólnopolski protest ratowników medycznych. Akcja jest skutkiem fiaska negocjacji z rządem. Jak podkreślają ratownicy, żaden pacjent nie odczuje negatywnych skutków tego protestu.

Komisja Zakładowa Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego, przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szamotułach, informuje o rozpoczęciu w dniu 24.05.2017r. o godz. 16:00 przez Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych OGÓLNOPOLSKIEGO PROTESTU RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH.

Akcja protestacyjna jest efektem wyczerpania się możliwości negocjacji ze stroną rządową, w sprawie wypłacania ratownikom medycznym dodatków tożsamych z otrzymywanymi przez pielęgniarki i położne na mocy rozporządzenia ministra zdrowia M. Zembali z dnia 8 września 2015r. Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych, do którego przynależy ponad 20 związków zawodowych, wysunął główny postulat:
– równe traktowanie w zatrudnieniu pielęgniarek i ratowników medycznych, poprzez wyrównanie poziomu płac, w postaci wypłacania takiego samego dodatku do pensji za wykonywanie pracy o takiej samej wartości i o takim samym charakterze – od lipca br. 800 zł brutto (ok. 460 zł netto), od września br. 1200 brutto (ok. 700 netto), od września 2018r. 1600 zł brutto (ok. 930 zł netto).

Dodatek ten, tak jak w przypadku pielęgniarek, miałby dotyczyć wszystkich ratowników medycznych bez względu na formę zatrudnienia w podmiotach leczniczych. Dodatkowe postulaty to:
– realne upaństwowienie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,
– przyspieszenie prac nad nowelizacją Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Protest, zgodnie z ustaleniami Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych, będzie miał charakter eskalacyjny. W dniu 24.05.2017r. rozpocznie się od oznakowania miejsc pracy ratowników medycznych (stacjonarne oraz ambulanse) symbolami protestu (flagi, naklejki) oraz używaniem przez ratowników medycznych koszulek z oficjalnym logo
protestu. W zależności od rozwoju sytuacji może przyjąć inne, zgodne z obowiązującym prawem formy.

Ogólnopolski protest nie ma charakteru akcji protestacyjnej wymierzonej w pracodawców. Jest to protest wymierzony w Rząd i Ministerstwo Zdrowia. Chcemy podkreślić, że żaden pacjent nie ucierpi z tego powodu oraz nie odczuje negatywnych skutków tego protestu. Nie będziemy strajkować, będziemy protestować. Nie opuścimy pacjentów, których życie i zdrowie może być zagrożone. Liczymy na to, że pacjenci będą się z nami solidaryzować.

Z poważaniem,

Anna Dolata
Przewodnicząca KZ

Sebastian Jakóbczyk
Sekretarz KZ