Wysokie wyniki egzaminów zawodowych w ZS nr 2


Po raz pierwszy w powiecie i Zespole Szkół nr 2 we Wronkach uczniowie z klasy III technikum w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zdawali egzaminy zawodowe. 

Zdawalność w części teoretycznej wyniosła 81,82%,  a praktycznej 100%. Średni wynik części teoretycznej to:  68,18%, a części praktycznej 93,73%. To bardzo dobre wyniki!

Najlepsze wyniki osiągnęli: Agnieszka Czepczyńska, Jakub Brożys i Tomasz Mikuła, którzy  uzyskali 80% w części teoretycznej i 94% w części praktycznej.

Absolwenci  szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej są przygotowani  do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
– wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
– konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
– kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
– sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Należy nadmienić, że szkoła jest doskonale przygotowana do prowadzenia zajęć zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Wiele pomocy dydaktycznych i programów multimedialnych zostało zakupionych na potrzeby stworzenia pracowni oraz warsztatów.

Uczniowie klasy trzeciej raz w tygodniu odbywają praktyki zawodowe w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego na ul. Jawornickiej w Poznaniu. Dla uczniów  technikum o tym profilu kilka razy w roku są organizowane wycieczki zawodoznawcze do miejsc, gdzie wytwarzana jest „zielona energia”. Uczniowie mają wtedy okazję poznać budowę hydroelektrowni, farm wiatrowych czy pomp ciepła.


Komentarze

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przerwy w dostawie
Przerwy w dostawie wody i prądu PRĄDU I WODY    GRUDZIEŃ
Partnerzy
Goniec Ziemi Wronieckiej
PeryferiaFutbolu.pl
Przytulisko u Wandy