Mrówka Wronki - dekoracje, artykuły dla domu i ogrodu, chemia gospodarcza, materiały budowlane, elektryczne i instalacyjne

Wysokie wyniki egzaminów zawodowych w ZS nr 2


Po raz pierwszy w powiecie i Zespole Szkół nr 2 we Wronkach uczniowie z klasy III technikum w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zdawali egzaminy zawodowe. 

Zdawalność w części teoretycznej wyniosła 81,82%,  a praktycznej 100%. Średni wynik części teoretycznej to:  68,18%, a części praktycznej 93,73%. To bardzo dobre wyniki!

Najlepsze wyniki osiągnęli: Agnieszka Czepczyńska, Jakub Brożys i Tomasz Mikuła, którzy  uzyskali 80% w części teoretycznej i 94% w części praktycznej.

Absolwenci  szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej są przygotowani  do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
– wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
– konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
– kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
– sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Należy nadmienić, że szkoła jest doskonale przygotowana do prowadzenia zajęć zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Wiele pomocy dydaktycznych i programów multimedialnych zostało zakupionych na potrzeby stworzenia pracowni oraz warsztatów.

Uczniowie klasy trzeciej raz w tygodniu odbywają praktyki zawodowe w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego na ul. Jawornickiej w Poznaniu. Dla uczniów  technikum o tym profilu kilka razy w roku są organizowane wycieczki zawodoznawcze do miejsc, gdzie wytwarzana jest „zielona energia”. Uczniowie mają wtedy okazję poznać budowę hydroelektrowni, farm wiatrowych czy pomp ciepła.


Komentarze

Cztery łapy - salon groomerski, sklep zoologiczny
Moja Zguba
Moja Zguba – pomóżmy sobie w szukaniu Pomóżmy sobie w szukaniu
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przerwy w dostawie
Partnerzy
Goniec Ziemi Wronieckiej
PeryferiaFutbolu.pl
Przytulisko u Wandy
Facebook
Facebook
Instagram
Google+
Google+