Informatyczny „pojedynek”

Wroniecka firma Trol zaprosiła uczniów Szkoły na Leśnej we Wronkach do udziału w konkursie ogólnej wiedzy komputerowej (ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) w ramach lekcyjnych zajęć z Informatyki.

Uczniowie za zadanie mieli odpowiedzieć na 30 pytań, w teście on-line. Pierwszych czternaście osób z najlepszymi wynikami zostało nagrodzonych upominkami ufundowanymi przez firmę Trol, natomiast uczeń z najlepszym wynikiem mógł skorzystać z dodatkowego testu, którego ukończenie przewidywało międzynarodowy certyfikat, pozwalający pracować w podstawowym zakresie w biurach wszelkiego typu.
Najlepsi to:
Kacper Gładysz (Ii) 97 pkt,
Niewiadomski Jakub (IIg) 93 pkt,
Kaczmarek Adrian (IIf) 90 pkt,
Teresiak Bartosz (Ii) 90 pkt,
Jakubowski Mikołaj (IIg) 90 pkt,
Pruc Mikołaj (Ii) 90 pkt,
Mrowiński Igor (Ii) 90 pkt,
Jakobsze Dominik (Ii) 90 pkt,
Nowicki Dominik (IIf) 87 pkt,
Szczepski Mikołaj (IIf) 87 pkt,
Musiałowski Dawid, (Ii) 87 pkt,
Chojan Damian (Ii) 87 pkt,
Kropaczewski Cyprian (Ii) 83 pkt,
Helpa Michał (Ii) 83 pkt.

Wszystkim Gratulujemy!